Het Belgisch fiscaal consolidatieregime: wat zijn de krachtlijnen?

Op 02/04/2020 van 12u tot 14u
Stephanie SERÉ, Moore Belgium
,
,
Archived

België was tot voor kort één van de weinige resterende EU-lidstaten die nog geen systeem van consolidatie kende op het vlak van de vennootschapsbelasting. Het concept van de fiscale consolidatie werd uiteindelijk in België ingevoerd (voor boekjaren die aanvingen op of na 1 januari 2019) in het kader van het zogenaamde “Zomerakkoord” in de hoop het fiscaal regime van België interessanter te maken voor groepen van vennootschappen. Dit regime van fiscale consolidatie biedt – onder bepaalde omstandigheden - de mogelijkheid om de winst van het boekjaar van de ene groepsvennootschap te compenseren met het verlies van een andere groepsvennootschap. Een aandachtige lezer merkt hierbij meteen op dat het hier niet gaat om een échte consolidatie in de zin van het Nederlandse fiscale-eenheidsregime maar om een systeem van verliesoverdracht binnen de groep (die dus niet als één enkele belastingplichtige wordt aangemerkt). België zou dus België niet geweest zijn mocht er gekozen zijn voor een eenvoudig, praktisch toepasbaar en niet nodeloos complex systeem…

Volgende topics komen in dit seminarie aan bod:

 • De verschillende systemen van fiscale consolidatie en de keuze gemaakt door België
 • Fiscale consolidatie via de ‘groepsbijdrageregeling'
  • Inwerkingtreding
   • Werkwijze: de groepsbijdrageovereenkomst
   • Principe en berekening
   • Vergoeding – geen vermogensoverdracht – effectieve betaling vereist?
   • Boekhoudkundig
   • Fiscaal neutraal kader
  • Aangifteprocedure – belastbare basis in België en binnen de groep
  • Wie komt in aanmerking – Tussen welke vennootschappen en/of vaste inrichtingen?
  • Voorwaarden
   • Opgave
   • Referentieperiode; Wat met in het verleden opgebouwde verliezen?
   • Vereiste band tussen vennootschappen
   • Samenlopende boekjaren
   • Uitsluitingen
  • Geen vermogensoverdracht door bijkomende vergoeding
  • Voorbeeld
 • Bijzondere vraagstukken:
  • Wat met patrimoniumvennootschappen?
  • Gevolgen voor de controlepraktijk m.b.t.:
   • abnormale en goedgunstige voordelen?
   • transfer pricing?
  • Wat met vennootschappen betrokken bij herstructureringen of kapitaalvermindering?
 • Uitsmijter: Vergelijking met de BTW-éénheid (consolidatie op BTW-vlak)

Mevrouw Stephanie Seré behaalde Masters in Business Economics en Tax aan de KULeuven Campus Brussel en is thans professioneel actief als Manager Tax & Legal Services bij Moore BelgiumZij heeft reeds een heel aantal fiscale publicaties op haar naam staan.