Hervorming Burgerlijk Wetboek: het goederenrecht (met focus op vastgoed)

Op 21/01/2019 van 12u tot 14u
Stefaan VAN DYCK, Monard Law
,
,
Archived

Seminarie van 21.01.2019

Op 31 oktober 2018 werd het Wetsontwerp “houdende invoeging van Boek 3 "Goederen" in het nieuw Burgerlijk Wetboek, opgesteld op initiatief van minister Geens, ingediend bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Hierbij wensten de minister, en de experten die hij betrok bij de opmaak van het (voor)ontwerp, een aantal vaak oude wetsbepalingen verspreid over diverse wetteksten (Burgerlijk Wetboek, Opstalwet, Veldwetboek, etc.), te hergroeperen én voorzichtig te moderniseren. Daarbij werd er in het bijzonder naar gestreefd een aantal concepten wat flexibeler te maken. 

In deze sessie gaat de spreker in op een aantal hervormingen in dit Wetsontwerp die de vastgoedsector aanbelangen (in het bijzonder eigenaars, bouwheren, promotoren en investeerders):

  • Basisprincipes van de hervorming
  • Invoering van het concept van de fiducie
  • Markante wijzigingen in verband met erfdienstbaarheden
  • Burenrecht - aandachtspunten
  • Afschaffing van het recht van gebruik en bewoning
  • Hervorming van de bepalingen inzake vruchtgebruik
  • Hervorming van de bepalingen inzake opstal en erfpacht

Stefaan Van Dyck is advocaat en associate partner bij Monard Law. Hij is gespecialiseerd in advisering aangaande onroerend goed transacties en financieringstransacties (in het bijzonder financiering van onroerend goed).