Handelshuur - Recente ontwikkelingen met impact op lopende en nieuwe (huur)overeenkomsten en de impact van COVID-19

Van juni, 2020
Kristof VANHOVE, Integra Advocaten
,
,

Seminarie van 04.06.2020

In dit seminarie worden de belangrijkste evoluties inzake handelshuur besproken. In Wallonië heeft de decreetgever intussen al meerdere keren gebruik gemaakt van haar bevoegdheden sinds de zesde staatshervorming, en de Handelshuurwet op diverse punten gewijzigd. De meest recente ingreep, met een verregaande invloed op franchiseovereenkomsten, wordt uitgebreid toegelicht. Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op de meest recente rechtspraak, zowel van de feitenrechters als van het Hof van Cassatie. Vanzelfsprekend zal ook de invloed van de COVID-19-maatregelen op de lopende handelshuurovereenkomsten aan bod komt.

In dit seminarie overloopt de spreker de:

  • meest recente wetswijzigingen;
  • meest frappante rechtspraak & rechtsleer;
  • praktijkproblemen, de invloed van COVID-19.

Handelshuur - Recente evoluties:

  • toepassingsgebied
  • bestemmingsbedingen en verhouding huur en franchise
  • problematiek van de shop-in-shopduur en opzegging
  • huurprijs/herziening/COVID-19
  • huurprijsherziening
  • aanvraag en weigering huurhernieuwing; valkuilen
  • uitzettingsvergoeding

Huur van korte duur (de “kortetermijnhandelshuur”) - een eigen regime in elk van de 3 gewesten.

Meester Kristof Vanhove is advocaat en partner bij INTEGRA advocaten. Meester Vanhove promoveerde tot Doctor in de Rechten aan het Instituut voor Contractenrecht aan de KULeuven met het proefschrift “Handelshuur, rechtsvergelijkend onderzoek naar een evenwichtige regeling”, is tevens erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, lid van CEPANI en is tevens hoofdeditor van het “Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed”