Handelshuur – Recente ontwikkelingen met impact op lopende en nieuwe contracten

Op 21/02/2017 van 12u tot 14u
Dr. Kristof VANHOVE, Integra Advocaten
,
,
Archived

Online seminarie van dinsdag 21 februari 2017
Spreker: dr. Kristof VANHOVE (INTEGRA advocaten)

Recentelijk velden het Hof van Cassatie en de feitenrechters een aantal belangwekkende arresten en vonnissen inzake het handelshuurrecht. Het Hof van Cassatie sprak o.a. arresten uit met betrekking tot de formaliteiten bij huurhernieuwing en de drempelvoorwaarden voor een huurprijsherziening.

Deze uitspraken hebben een directe impact op lopende en nieuwe handelshuurovereenkomsten. Het is voor de verschillende partijen betrokken bij een dergelijke overeenkomst van belang mee te zijn met de laatste ontwikkelingen op dit vlak.

Daarnaast is er het decreet van 8 juni 2016 inzake de kortetermijnhandelshuur, beter gekend als het “pop-up-decreet”. Bovendien wordt in het Vlaamse Parlement grondig nagedacht over een hervorming (‘deformalisering/flexibilisering’) van de Handelshuurwet op korte termijn.

Mr. Kristof VANHOVE is advocaat en partner in het kantoor INTEGRA advocaten. Hij promoveerde tot doctor in de rechten met een proefschrift over het handelshuurrecht (Handelshuur. Rechtsvergelijkend onderzoek naar een evenwichtige regeling) aan het Instituut voor Contractenrecht van de KULeuven. Hij is tevens erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en hoofdeditor van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend goed (TBO). Kristof is ook lid van CEPANI.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

  • De gestage uitdeining van het toepassingsgebied van de Handelshuurwet
  • De problematiek van de winkel-in-winkel: actuele stand van zaken
  • In welke mate kan men sleutelen aan de duur van een handelshuur?
  • Welke aandachtspunten indien u opteert voor kortetermijnhandelshuur via een pop-up-winkel.
  • De voorwaarden voor huurprijsherziening in het licht van de recente cassatierechtspraak
  • De hernieuwing van een handelshuurovereenkomst. Do’s en Dont’s
  • De weigering van de hernieuwing en de rechterlijke a priori controle
  • De uitzettingsvergoeding
  • Vlaamse hervormingen van de Handelshuurwet. Stand van zaken.