Handelsagentuur - de beëindiging van de agentuurovereenkomst

Op maandag 14 september, 2020 van 12u tot 14u
Koen DE BOCK, De Bock & Baluwé
,
,
Zet in uw agenda 14 september, 2020 12:00 14 september, 2020 14:00 Handelsagentuur - de beëindiging van de agentuurovereenkomst Online Lexalert seminar "Handelsagentuur - de beëindiging van de agentuurovereenkomst" Lexalert MM/DD/YYYY

Tijdens dit seminarie wordt gefocust op de beëindiging van de agentuurovereenkomst:

 • gemeenrechtelijke beëindigingswijzen
 • afloop van contracten van bepaalde duur
 • overlijden of faillissement van één van de partijen
 • stopzetting met wederzijds akkoord
 • gerechtelijke ontbinding
 • geldigheid uitdrukkelijk ontbindend beding en uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde concurrentiebeding voor de periode na de beëindiging
 • cliënteelvergoeding
 • bijkomende vergoedingen waarop de agent eventueel aanspraak kan maken
 • beëindigingsmogelijkheden voorzien in de Agentuurwet
 • opzegging van de overeenkomst
 • te respecteren opzeggingstermijn
 • verschuldigde opzeggingsvergoeding
 • formaliteitein opzeg
 • onmiddellijke beëindiging wegens ernstige tekortkomingen of uitzonderlijke omstandigheden

Koen De Bock, advocaat sinds 1992, vennoot en mede-oprichter van het advocatenkantoor De Bock & Baluwé, specialist inzake distributierecht en mededinging, vennootschapsrecht en M&A én veelgevraagd spreker op seminaries.