Handelsagentuur – Aandachtspunten “HR” mbt vergoeding, kwalificatie en schijnzelfstandigheid

Op 24/04/2018 van 12u tot 14u
Vera CAIMO, Claeys & Engels
,
,
Archived

Bij het afsluiten, uitvoeren en beëindigen van handelsagentuurovereenkomsten komen belangrijke vragen kijken die HR gerelateerd zijn. Een aantal van deze vragen gaan over de kwalificatie als handelsagent. Waar eindigt de functie van consultant of sales director en begint deze van de handelsagent?

Naast de vragen omtrent kwalificatie is er ook een reëel risico op schijnzelfstandigheid. Dit vloeit voort uit het feit dat de activiteiten van de handelsagent sterk verweven kan geraken met die van de principaal. Dit kan gaan van het gebruik van visitekaartjes en e-mailadressen tot de jaarlijkse evaluatie en rapportering die een principaal vraagt.

Tot slot vraagt ook de vergoeding van de handelsagent een bijzondere aanpak. Dit betreft zowel de vergoeding in de loop van de agentuur als bij beëindiging.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

 • Aandachtspunten met betrekking tot het afsluiten van de overeenkomst:
  • Kan de principaal zich verschuilen achter een consultancy-overeenkomst indien de handelsagent ook marketing- of adviesdiensten levert?
  • Is een commercial manager of sales director een handelsagent? 
 • Wat zijn de mogelijkheden van vergoeding van de handelsagent? 
 • Welke problemen met betrekking tot schijnzelfstandigheid kunnen zich voordoen?
  • Kan de handelsagent een business card of e-mailadres van de principaal gebruiken?
  • Quid betalen onkostenvergoeding (verplaatsingskosten, laptop, gsm)?
  • Kan de principaal een handelsagent op regelmatige basis evalueren?
  • Welke rapportering kan de principaal van de handelsagent vragen?
  • Overeenkomst met een vennootschap, maar toch exclusieve dienstverlening van een aangeduide natuurlijke persoon vereist – Wat zijn de mogelijke gevolgen?
  • Quid wanneer de natuurlijke persoon op pensioen gaat?
 • Kan ik al van tevoren afspraken maken over de uitwinningsvergoeding? 
 • Aandachtspunten bij de beëindiging van de handelsagentuur:
  • Wat indien het zelfstandige statuut wordt aangevochten?
  • Wat indien de handelsagent gewerkt heeft met het team van de principaal? Doet dat afbreuk aan zijn aanbreng van klanten?

Mr. Vera CAIMO is advocaat en senior associate in het kantoor Claeys & Engels. Ze is er gespecialiseerd in handels- en vennootschapsrecht. Eén van haar domeinen van expertise betreft zelfstandige dienstverleningsovereenkomsten, zoals handelsagentuur-, consultancy- en franchiseovereenkomsten.