Gevolgen van Brexit voor douane, GDPR en mededingingsrecht

Op 29/03/2019 van 12u tot 14u
Jeroen GOBBIN, KPMG
Anouk FOCQUET, contrast law
Sarah JAQUES, contrast law
Archived

De nakende Brexit heeft belangrijke gevolgen voor het verkeer van goederen, diensten en personen. De gevolgen van een uitstel, het goedkeuren van het scheidingsakkoord en een no deal Brexit zijn heel verschillend. Dit online seminarie zoomt in op drie specifieke terreinen: GDPR, mededingingsrecht en douane

De uitstap van het VK uit de douane-unie heeft niet alleen gevolgen wat betreft de douaneformaliteiten maar ook een impact op de gehele logistieke keten en de concurrentiepositie. Wie erin slaagt zijn goederen op de efficiëntste manier in het VK te krijgen, zal het competitiefst blijken.

De extraterritoriale werking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maakt dat deze reglementering ook na de Brexit van toepassing blijft voor het Verenigd Koninkrijk. De status van het VK zal wel veranderen van EU-lidstaat naar een derde land. Dit heeft een belangrijke impact op data flows naar het VK.

Het scheidingsakkoord tussen de EU en het VK voorziet een overgangsregime op het vlak van concurrentievervalsing, waardoor dezelfde Europese regels blijven gelden in het VK tot 2020. Het is momenteel nog onzeker welk regime zal gelden na deze periode. Ingeval van een no deal Brexit ontstaat er op zichzelf staand VK mededingingsregime. Dit heeft onmiddellijke gevolgen  voor de toepasselijke regels en bevoegde instanties op het vlak van staatsteun, concentratiecontrole en de regels met betrekking tot concurrentievervalsing.    

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

 • Douane
  • Welke vereenvoudigingsprocedures zijn mogelijk?
  • In welke gevallen is een investering in de UK zinvol?
  • Wat is het belang van het natrekken van de leveranciersstromen?
 • GDPR
  • Welke regels voor datatransfers tussen EU en VK in de toekomst?
  • Kan het VK een “passend beschermingsniveau” bieden?
 • Mededinging
  • Krachtlijnen van het scheidingsakkoord
  • Hoe zien de UK Competition and Markets Authority en de EU hun rol in geval van een no deal?
  • Gevolgen voor de hangende procedures? 

Jeroen GOBBIN is vennoot bij KPMG en hoofd van de brexit-task force bij KPMG in België. 

Anouk FOCQUET is counsel bij contrast lawZe voert privacy en data protection audits uit bij internationale en Belgische ondernemingen in verschillende industrieën, waaronder de autosector. Ze heeft een ruime ervaring in alle aspecten van privacywetgeving, met in begrip van e-privacywetgeving. 

Sarah JAQUES is senior associate bij contrast lawZe maakt er deel uit van de afdeling mededingings- en EU-recht.