Gesplitste aankoop vastgoed – Nieuwe waarderingsmethodes fiscus

Op 06/09/2016 van 12u tot 14u
Dhr. Robin MESSIAEN, Sherpa Law
,
,
Archived

On-demand seminarie van dinsdag 6 september 2016
Spreker: dhr. Robin MESSIAEN (Sherpa Law)

De gesplitste aankoop is een populaire vormgeving bij de aankoop van bedrijfsvastgoed. De vennootschap participeert in het bedrijfsvastgoed via het vruchtgebruik. De blote eigendom komt toe aan de bedrijfsleider. België telt allicht 70.000 tot 100.000 dergelijke vruchtgebruiken.

De waardering van het vruchtgebruik gebeurde gebruikelijk via de methode Ruysseveldt. Deze leidde echter tot een overwaardering van het vruchtgebruik. De Rulingcommissie stelde hier recent paal en perk aan en introduceerde een eigen waarderingsmethode. Ook andere onderdelen van de fiscus (binnen AA Fisc) lanceren eigen visies. Vele adviseurs zweren echter bij het verleden en wensen de historische methodes niet los te laten of dan toch maar in beperkte mate.

De heer Robin MESSIAEN (Sherpa Law) heeft echter vooruitlopend op deze omwentelingen de waardering van vruchtgebruik aan een diepgaande analyse onderworpen en deze waardering in een nieuw kleedje gestopt. Aan de hand van zijn ervaringen zal worden overlopen, met concrete voorbeelden, welke waarderingsmethodes navolging moeten krijgen en welke niet. Hij schetst bovendien de juridische en fiscale gevolgen van een eventuele foute keuze tijdens het online seminarie hierover.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

  • Welke gebreken vertoont de methode Ruysseveldt volgens de Rulingcommissie?
  • Wat is de impact van de lage rentestand op de verdeling tussen vruchtgebruik en blote eigendom?
  • Welke nieuwe methode schuift de Rulingcommissie naar voor?
  • Hoe gaat de rest van de fiscale administratie om met de waardering van vruchtgebruik?
  • Op welke vlakken schieten de nieuwe methodes desgevallend tekort? 
  • Welke risico’s zijn verbonden aan een foute waardering van het vruchtgebruik (geldboetes, misbruik van vennootschapsgoederen, …)?
  • Moet men zich zorgen maken over dossiers uit het verleden? Vanaf wanneer kan men aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van een foute waarderingsmethode
  • Cijfervoorbeelden