GDPR-compliance voor HR-managers: 1 jaar na de inwerkingtreding

Op 02/05/2019 van 12u tot 14u
Stéphanie RAETS, Advocaat
,
,
Archived

Seminarie van 02.05.2019

Eén jaar geleden was er geen ontsnappen aan: op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) in werking. Deze verordening regelt de verwerking van gegevens die op personen betrekking hebben en heeft dus ook een grote impact op het HR departement aangezien de meeste werkgevers op grote schaal personeelsgegevens verwerken, die vaak gevoelig zijn van aard. 

Het seminarie is een geactualiseerde versie van het seminarie dat in het najaar 2017 en in het voorjaar van 2018 georganiseerd werd. Het houdt rekening met de laatste ontwikkelingen op het vlak van GDPR (o.a. de Belgische Gegevensbeschermingswet en de praktijken van de Gegevensbeschermingsautoriteiten).  

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

 • Wat zijn de concrete gevolgen van de GDPR voor het HR-departement?
  • Waar is de GDPR op van toepassing?
  • Moet de arbeidsovereenkomst/het arbeidsreglement worden aangepast?
  • Moeten werknemers een specifieke vertrouwelijkheidsclausule ondertekenen?
  • Wie moet er geïnformeerd worden?
  • Welke informatie moet er gegeven worden en hoe met dit gebeuren?
  • Moet het personeel een opleiding krijgen? Moet die opleiding herhaald worden?
  • Wat zijn de rechten die kunnen worden uitgeoefend?
  • Hoe zit het met de meldingsplicht voor inbreuken?
  • Welke maatregelen moeten worden genomen wanneer er samengewerkt wordt met een HR-dienstverlener?
 • Voegt de Belgische Gegevensbeschermingswet nog iets toe aan die gevolgen voor het HR-departement?
 • Voor eens en altijd: kunnen/moeten werknemers hun toestemming geven voor de verwerking van hun gegevens?
 • Is er nog andere regelgeving, relevant voor HR, die geïmpacteerd wordt door de GDPR?
 • Welke sancties loopt een onderneming indien de regels niet worden nageleefd?
  • Welke acties kunnen werknemers zelf nemen?
  • Wat leren we van de praktijken van de Gegevensbeschermingsautoriteiten?
  • Wie loopt het risico: de onderneming en/of de HR-manager zelf?

Mr. Stephanie RAETS benadert de GDPR vanuit het HR-perspectief. Ze overloopt tijdens het seminarie de belangrijkste aandachtspunten voor werkgevers. Stephanie is advocate gespecialiseerd is arbeids- en privacyrecht. Ze schreef het artikel “Alles wat werkgevers moeten weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)” in Oriëntatie (2016).