Fusies en splitsingen onder het WVV: de ongewilde creatie van een labyrint

Op 23/05/2019 van 12u tot 15u
Robin MESSIAEN, Sherpa Law
,
,
Archived

Seminarie van 23.05.2019

Stellen dat het WVV een Copernicaanse revolutie teweegbrengt in het landschap van de vennootschappen en verenigingen is een open deur intrappen. De huidige bestaande regelgevingen inzake herstructurering van vennootschappen leken evenwel eerder de dans te ontspringen). De bedoeling van de wetgever was immers niet om vernieuwend te zijn maar om enkel te “codificeren”.

Ongewild blijkt de nieuwe wetgeving echter vuurwerk te bevatten en blijven verschillende openstaande vragen uit de praktijk (zowel juridisch als fiscaal) vooralsnog onbeantwoord. Zelfs voor experts blijkt dit de grote verrassing. Om die reden wordt de duur van het webinar uitzonderlijk verlengd van 2 uur (zoals in de oorspronkelijke aankondiging) naar 3 uur, omdat er nu eenmaal zoveel te vertellen valt.

Om de nieuwsgierigheid te prikkelen worden alvast de volgende voorbeelden gegeven:

  • De inwerkingtreding van het WVV en de opt-in: de boot nog wat afhouden en anderen laten  experimenteren? Vergeet het maar! Soms is er geen ontkomen aan en is het worstelen geblazen met de bizarre vormvoorschriften van de opt-in;
  • Een fusie of splitsing met naamloze vennootschappen en liever geen enkel revisoraal of ander verslag opmaken? Ook de wetgever verslikt zich even in het WVV…;
  • Na de geruisloze fusie is ook de geruisloze splitsing een feit. Maar o wee als u verder vragen begint te stellen. Partieel of volledig splitsen?: nobody knows…;
  • De fiscale vrijstelling in een nieuwe kleedje: de fiscus niet langer als politieman van het vennootschapsrecht of gaat de fiscus voortaan corporate undercover?;
  • Fusioneren en splitsen zonder kapitaal: voorlopig nog een bumpy road;
  •  …

Kortom, wie ook maar enigszins in aanraking komt met fusies en splitsingen, moet dit seminarie gewoon volgen om mee te kunnen blijven praten.

NB: De gewone inbrengverrichtingen en grensoverschrijdende transacties worden niet behandeld in dit seminarie aangezien het tijdsbestek daartoe te kort is.

Robin Messiaen legt zich beroepsmatig uitsluitend toe op herstructureringen (fusies, splitsingen, etc.) enerzijds, en op vastgoedtransacties-en fiscaliteit anderzijds. Hij is werkzaam voor het advocatenkantoor Sherpa Law en is daarnaast ook academisch verbonden aan de vakgroep fiscaal recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Vanuit de betrachting om tijdloos en duurzaam advies te geven, probeert hij zoveel mogelijk de trends te voorspellen in plaats van ze louter te volgen. Als voorbeeld kan verwezen worden naar het feit dat de bijsturing van de retroactiviteitsregeling inzake vennootschapsherstructureringen er kwam op initiatief van onze spreker.