Evaluatie van werknemers: waarmee dient u als werkgever rekening te houden?

Op 14/11/2017 van 12u tot 14u
Emmanuel WAUTERS, Crosslaw
,
,
Archived

De werkgever beschikt over het recht om zijn medewerkers te evalueren. Dit recht vloeit voort uit het werkgeversgezag dat de werkgever op grond van de arbeidsovereenkomst kan uitoefenen op zijn werknemers. Vele ondernemingen beschikken reeds over een systeem met het oog op de evaluatie van hun personeelsleden. Nochtans gebeurt het al te vaak dat deze evaluatiesystemen ofwel niet op maat van de onderneming zijn gemaakt, ofwel niet systematisch worden toegepast, ofwel dat werkgevers de resultaten van de evaluaties niet altijd op een nuttige wijze gebruiken bij het voeren van hun HR-politiek. Het bestaan van een op maat gemaakt evaluatiesysteem en de juiste toepassing ervan zijn echter in verschillende opzichten bijzonder nuttig: onder meer wat betreft de toekenning van een bonus, de motivering van het ontslag, het vergemakkelijken van gedachtewisselingen tussen de werknemer en zijn overste(n),...

In het kader van dit seminarie wordt nagegaan hoe en waarom een evaluatiesysteem binnen uw onderneming het best wordt ingevoerd en toegepast.

Tijdens dit seminarie zal Mr Emmanuel Wauters zijn praktische en juridische kennis delen. Emmanuel is advocaat en partner binnen het kantoor Crosslaw en specialiseert zich in arbeids- en sociale zekerheidsrecht.

Hij zal onder meer de volgende vragen behandelen:

  • Wat is de juridische basis om werknemers te evalueren?
  • Hoe dient u een evaluatiesysteem op te zetten?
  • Op basis van welke criteria kunt u uw werknemers evalueren? Welke criteria kunnen niet door de beugel?
  • Welk is het belang van een evaluatiesysteem bij de toekenning van een bonus/variabel loon door de werkgever?
  • Welk is het belang van een evaluatiesysteem in het kader van een ontslag van een werknemer (kennelijk onredelijk ontslag, ontslag beschermde werknemer,...)?