Elektronische archivering – Juridische aandachtspunten n.a.v. de wet van 21 juli 2016

Op 14/07/2017 van 12u tot 14u
Jos DUMORTIER , time.lex
,
,
Archived

Online seminarie van 14 juli 2017
Spreker: Mr. Jos DUMORTIER (time.lex)

De elektronische verwerking van informatie vervangt bij de overheid en bedrijven langzaam maar zeker het papier. Het doel is de organisatie efficiënter en competitiever te maken. De kostenbesparing zit bij het besparen op kantooroppervlakte en de snelheid van opzoeken. Verder laat elektronische archivering toe nauwer de bedrijfsvoering op te volgen en een betere klantenservice te verlenen.

Het wettelijk kader voor elektronische archivering is de wet van 21 juli 2016 (B.S. 28 september 2016). Deze wet voert enerzijds de eIDAS verordening uit en voert een regeling voor elektronische archivering in die enkel in België geldt. Deze bepalingen hebben belangrijke gevolgen voor tal van sectoren en beroepen.

Mr. Jos DUMORTIER is advocaat en stichtend vennoot van time.lex. Hij is een internationaal gerenommeerde topexpert in privacy- en ICT-recht en emeritus gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven, waar hij gedurende een kwart eeuw privacy-, IT- en telecommunicatierecht doceerde. In IT-recht heeft hij bijzondere ervaring in digitale marketing, e-business, e-government, elektronische handtekeningen, digitale archivering, e-security en de juridische ondersteuning van business process re-engineering. In maart 2017 schreef hij het artikel “Elektronische archivering” dat gepubliceerd werd in het NjW.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

 • Uitvoering van de eIDAS-verordening;
 • Nieuw concept: “(BE-)gekwalificeerd” scannen en bewaren in elektronische vorm;
  • Wat zijn de voorwaarden voor de persoon die archiveert?
  • Welke voorwaarden zijn er met betrekking tot de archivering (scannen en bewaren) zelf?
 • Wat zijn de juridische gevolgen van het (BE-)gekwalificeerd archiveren;
 • Is de regeling van toepassing op domeinen die tot de bevoegdheid van gemeenschappen en gewesten behoren?
 • Wat is het lot van de bestaande regelingen?
 • In welke gevallen is er een verplichting om BE-gekwalificeerd te archiveren?
  • Wettelijke en reglementaire verplichting tot bewaren;
  • Wanneer is een verplichting “uitdrukkelijk”?
  • Onder voorbehoud van toepassing van bijzondere wettelijke of reglementaire eisen;
  • Als de gebruiker opteert voor de elektronische weg