Een korte blik op de nabije toekomst: de winstpremie & ‘Cash for car’

Op 19/12/2017 van 12u tot 13u
Olivier DEBRAY, Claeys & Engels
Tilde CALLEBAUT, Claeys & Engels
,
Archived

In haar regeerakkoord heeft de federale overheid groot belang gehecht aan maatregelen die tot doel hebben de koopkracht te verhogen en de ontwikkeling van ondernemingen aan te moedigen. Deze ambitie kreeg vorm in meerdere maatregelen die werden aangekondigd in de loop van 2017, waaronder het opzetten van een ‘cash for car’-systeem en de invoering van een nieuwe winstpremie die zal belast worden aan 7%.

Hoewel deze maatregelen nog in ontwerpfase zijn, kennen Meesters Olivier Debray & Tilde Callebaut (Claeys & Engels) reeds verschillende details. Zij lichten u deze graag toe. Aangezien deze maatregelen in werking zullen treden vanaf 1 januari 2018 is het namelijk hoog tijd om u voor te bereiden!

Tijdens de middagpauze zullen zij u alle reeds gekende modaliteiten toelichten van de nieuwe maatregelen die door de federale overheid aangekondigd werden.

In het bijzonder zullen volgende punten aan bod komen:

  • Wat is het ‘cash for car’ systeem?
  • Is het interessant om een dergelijk systeem in te voeren in mijn onderneming? Zal dit werkelijk budgetneutraal zijn in hoofde van de werkgever?
  • Wat is een “winstpremie”, een “identieke winstpremie” en een “gecategoriseerde winstpremie”?
  • Mag ik een winstpremie toekennen aan iedere werknemer of aan een deel van mijn werknemers?
  • Hoe moet ik te werk gaan en moet ik de vakbonden hierbij betrekken?
  • Wat is de fiscale en parafiscale behandeling van een winstpremie? Is deze interessanter voor de werknemers dan een “cao 90” bonus? Wat met de kost voor de werkgever?
  • Wat zijn de verschillen tussen een winstpremie en een “cao 90” bonus? Kan ik deze combineren?
  • Kan de winstpremie een alternatief zijn voor de toekenning van warrants of aandelenopties?

Meester Olivier Debray is advocaat vennoot bij het advocatenkantoor Claeys & Engels waar hij zich in het bijzonder toelegt op arbeids- en sociaalzekerheidsrecht alsmede fiscaliteit. Binnen het kantoor is hij verantwoordelijk voor het luik “compensation & benefits” en de tax compliance praktijk. Meester Debray adviseert dagelijks zowel nationale ondernemingen als multinationals, in alle aspecten van het internationaal privaatrecht, internationaal sociaalzekerheidsrecht en internationale fiscaliteit.

Meester Tilde Callebaut is sedert 2015 medewerker bij het advocatenkantoor Claeys & Engels waar zij dagdagelijks advies geeft over de nationale en internationale fiscaliteit op het gebied van human resources in de brede zin en in het bijzonder in het domein van werknemers, bedrijfsleiders en bestuurders die internationaal mobiel zijn.

Beiden hebben talloze publicaties op hun naam staan en zijn bijzonder gewaardeerde sprekers op interne én externe seminaries.

! COMBO-PAKKET !: Indien u zich inschrijft voor zowel dit seminarie als voor het seminarie 'Aandelenopties & Warrants' van 12 december 2017 geniet u een bijkomende korting van 15 euro (excl. BTW) op het pakket.