Discriminatie bij aanwerving, op de werkvloer en bij ontslag: wat kan en wat kan niet?

Op 05/12/2017 van 12u tot 14u
Leen PEETERS, Claeys & Engels
Inger VERHELST, Claeys & Engels
,
Archived

Tien jaar geleden, op 10 mei 2007, werden drie antidiscriminatiewetten uitgevaardigd: de Genderwet, de Racismewet en de Algemene Discriminatiewet. Ze voorzien principieel in een discriminatieverbod. Daarvoor sommen de wetten een aantal beschermde criteria op: geslacht, ras, etnische afkomst, nationaliteit, leeftijd, handicap,…

In bepaalde gevallen kunnen directe of indirecte onderscheiden op grond van beschermde criteria gerechtvaardigd worden. Als er een rechtvaardiging van onderscheid is, zal er geen sprake zijn van discriminatie. Zo rijst de vraag of een HR-manager bij een ontslagronde de oudste werknemers aan de deur mag zetten, hoe de niet-selectie van een sollicitant met een handicap te motiveren, of vrouwelijke werknemers prioriteit kunnen krijgen bij promoties,…

Mr. Inger VERHELST is advocaat en vennoot bij het kantoor Claeys & Engels. Ze heeft een bijzondere belangstelling voor de thematiek van discriminatie op het werk. Inger is co-auteur van het artikel “Tien jaar antidiscriminatiewetgeving voor de Belgische arbeidsgerechten: wat maakt het verschil?” (Orientatie 2017/5). Om dit artikel te stofferen verzamelde ze ongepubliceerde rechtspraak bij verschillende Belgische arbeidsgerechten. Mr. Leen Peeters is eveneens als advocaat verbonden aan het kantoor Claeys & Engels en deelt dezelfde interesse discriminatierecht.

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

  • Wat kan beschouwd worden als een legitieme doelstelling voor een rechtvaardiging van onderscheid?
  • Kunnen werkgevers een “positieve actie” invoeren?
  • Wat is het standpunt van de Belgische rechtspraak over de bewijslastverdeling tussen werkgever en werknemer?
  • Hoe motiveert en documenteert de HR-manager een rechtvaardiging van onderscheid?
  • Welke risico’s lopen werkgevers in geval van discriminatie?
  • Hoe worden de beschermde criteria handicap en gezondheid gedefinieerd? Worden ook werknemers in burn-out beschermd?
  • Kunnen werkgevers neutrale kledij verwachten op het werk?
  • Worden na het zomerakkoord mystery calls mogelijk aanvaard als bewijs van discriminatie?