Detachering van werknemers | Gevolgen van de wet van 11 december 2016 en specifieke aandachtspunten

Op 07/03/2017 van 12u tot 14u
Mr. Luc ELIAERTS, Stappers, Eliaerts & Thiers Advocaten
,
,
Archived

Online seminarie van 7 maart 2017
Spreker: Mr. Luc ELIAERTS (Stappers, Eliaerts & Thiers Advocaten)

Met ingang van 30 december 2016 trad een reeks nieuwe maatregelen in werking met betrekking tot de detachering van werknemers. Deze nieuwe maatregelen zitten vervat in de wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers die de richtlijn 2014/67/EU omzet in Belgisch recht. 

De meest in het oog springende wijziging zijn de lijsten met feitelijke elementen die moeten leiden tot een betere beoordeling van het begrip detachering en een betere aanpak van situaties die in werkelijkheid geen detacheringen zijn. Daarnaast zijn er tal van andere belangrijke wijzigingen met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid in de bouwsector, de grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van administratieve sancties,…

Mr. Luc ELIAERTS is advocaat-vennoot in het kantoor Stappers, Eliaerts & Thiers Advocaten. Hij heeft een bijzondere expertise op het vlak van detachering en is auteur van het boek “Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid” (Kluwer 2014). Tijdens het seminarie bespreekt hij de praktische gevolgen van de wet van 11 december 2016 en overloopt hij een aantal veelvoorkomende struikelblokken bij de detachering van werknemers.

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

 • Daadwerkelijke detachering is verduidelijkt: oplijsting feitelijke elementen:
  • Tijdelijk karakter
  • Substantiële activiteit werkgever in uitzendstaat
 • Hoe kunnen de lijsten met feitelijke elementen naar contracten en begeleidende documenten vertaald worden?
 • Hoe omgaan met het “niet-exhaustieve” karakter van deze elementen?
 • Welke documenten moet de detacherende werkgever beschikbaar hebben?
 • Aan te duiden verbindingsman: moet deze in België aanwezig zijn?
 • Moeten de verplichte documenten zich bevinden op het Belgisch grondgebied?
 • Is de verbindingsman aansprakelijk als de documenten niet kunnen worden bezorgd?
 • Eén nationale website van overheid met detacherings-info: wat zijn de gevolgen als deze onvolledig is?
 • Aansprakelijkheid van rechtstreekse contractant voor onbetaalde lonen bij (onder)aannemer
 • Geldt deze aansprakelijkheid automatisch?
 • Op welke wijze kan men deze aansprakelijkheid voorkomen?
 • Hoe verloopt de grensoverschrijdende inning van een administratieve boete die een dienstverrichter in een ander land heeft opgelopen?
 • Kan de Belgische dienstverrichter nog beroep aantekenen tegen de administratieve boete die grensoverschrijdend wordt geïnd?