Detachering van werknemers naar en vanuit België

Op 30/03/2020 van 12u tot 14u
Sophie MAES, Claeys & Engels
,
,
Archived

Tegen 30 juli 2020 moet de herziene detacheringsrichtlijn in Belgisch recht zijn omgezet. Ingeval van detachering van buitenlandse werknemers naar België moet immers met een aantal zaken rekening worden gehouden.  Zoniet kan dit de werkgever duur komen te staan. Maar ook bij detachering van werknemers vanuit België moeten een aantal zaken voor ogen worden gehouden. 

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

  • Arbeidsrechtelijke aspecten: welk arbeidsrecht is van toepassing en welke Belgische/buitenlandse minimum loon-en arbeidsvoorwaarden moeten in elk geval worden nageleefd ? Welke wijzigingen kunnen we verwachten met de herziene Detacheringsrichtlijn?
  • Sociale zekerheidsrechtelijke aspecten: onder welke voorwaarden kan de werknemer aan buitenlandse/Belgische sociale zekerheid onderworpen blijven? En welke voorstellen van wijziging zijn er thans Europees?
  • Welke zijn de verplichte formaliteiten en welke documenten moeten er worden bijgehouden? Gelden deze ook voor ‘business trips’?
  • Welke zijn de sancties bij niet-naleving?
  • Bijzondere aandachtspunten uit de praktijk

Mr. Sophie Maes is advocaat en partner bij Claeys & Engels. Zij adviseert nationale en internationale cliënten omtrent diverse aspecten van international tewerkstelling (met inbegrip van arbeidsmigratie), het individuele en collectieve arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Zij begeleidt cliënten bij de detachering van werknemers naar en vanuit België, het structureren van een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen, het opstarten van activiteiten in België, herstructureringen en overnames en dagdagelijkse HR aangelegenheiden.