Detachering - Impact van de recente wijzigingen

Op 18/04/2018 van 12u tot 14u
Sophie MAES, Claeys & Engels
Martijn BAERT, Claeys & Engels
,
Archived

De regelgeving met betrekking tot detachering werd recent op verschillende punten bijgestuurd. Dit kadert in de strijd tegen sociale dumping. Detachering blijft een hoeksteen van het vrij verkeer van werknemers. De aanpassingen bestrijden de uitwassen.

Tijdens dit online seminarie kan u toetsen of uw beleid rond detachering voldoet aan de laatste evoluties terzake. De uitspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak Altun sprong het meest in het oog. Deze kwam er op vraag van het Hof van Cassatie en gaat over de geldigheid van detacheringsbewijzen. Er zijn tal van andere wetgevende bijsturingen die nader bekeken worden.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

 • De geldigheid van detacheringsbewijzen (A1-verklaringen) na de zaak Altun;
 • Limosa
  • Nieuwe gegevens
  • Vrijstelling van Limosaplicht
  • Wat met L1-formulieren van voor 12 oktober 2017?
 • De aanduiding van de verbindingspersoon bij detachering – Een laatste stand van zaken
 • Omzetting van de handhavingsrichtlijn 2014/67/EU
 • Voorstel van wijziging van de Detacheringsrichtlijn 96/71/EG
 • Bijzondere aandachtspunten met betrekking tot detachering uit de dagelijkse praktijk

Mr. Sophie MAES is advocaat en partner bij Claeys & Engels. Sophie adviseert nationale en internationale cliënten omtrent diverse aspecten van internationale tewerkstelling (met inbegrip van arbeidskaarten en verblijf van buitenlandse werknemers), het individuele en collectieve arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Zij begeleidt cliënten bij de detachering van werknemers naar België, het structureren van een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen, het opstarten van activiteiten in België, herstructureringen en overnames.

Mr. Martijn BAERT is advocaat-senior associate bij Claeys & Engels. Martijn adviseert op dagelijkse basis Belgische en buitenlandse werkgevers over alle aspecten van het individueel en collectief arbeidsrecht. Hij focust zich daarbij in het bijzonder op vragen die verband houden met internationale tewerkstelling.