Deeleconomie - Contractuele, sociale en fiscale aspecten

Op 19/01/2017 van 12u tot 14u
Mr. Liesbet VANDENPLAS, Eubelius
Mr. Thijs TANGHE, Eubelius
Dhr. Kurt DE HAEN, PKF VMB
Archived
Foto: via Shutterstock

Online seminarie op donderdag 19 januari 2017 van 12u tot 14u
Sprekers: Mrs. Liesbet VANDENPLAS en Thijs TANGHE (Eubelius) en dhr. Kurt DE HAEN (PKF VMB)

De Programmawet van 1 juli 2016 riep een specifiek juridisch kader voor dienstverlening binnen de “deeleconomie” in het leven. Het betreft de dienstverlening die particulieren buiten hun normale beroepsactiviteit aan de dag leggen ten behoeve van particulieren via een erkend internetplatform. De uitvoeringsbesluiten m.b.t. het internetplatform worden tegen eind 2016 verwacht.

Onnodig te zeggen dat de deeleconomie tal van implicaties heeft op het vlak van het fiscaal, sociaal en contractenrecht. Deze zijn niet alleen van belang voor de internetplatformen als dusdanig, maar ook voor de parttime leraars, taxichauffeurs, hobbykoks,… die er hun diensten aanbieden.

Het seminarie wordt gepresenteerd door Liesbet VANDENPLAS en Thijs TANGHE, beiden advocaat in het kantoor Eubelius, en door de heer Kurt DE HAEN, tax partner bij PKF VMB. Elk van hen ontleedt het nieuwe regime van de deeleconomie vanuit zijn of haar specifieke achtergrond en duidt in het bijzonder de aandachtspunten voor de dagdagelijkse praktijk.

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

Contractuele aspecten (Thijs TANGHE, Eubelius)

 1. Contractueel kader en mogelijke modellen
 2. Belangrijke contractuele clausules
 3. Risico’s en vragen van aansprakelijkheid (+ verzekeringsdekking)
 4. Traditionele rechtsbegrippen in een digitale wereld

Aspecten sociale zekerheid en arbeidsrecht (Liesbet VANDENPLAS, Eubelius)

 1. Arbeidsrecht
  1. Kwalificatie van de arbeidsrelaties in het kader van de deeleconomie
  2. Problematiek van schijnzelfstandigheid en arbeidsbemiddeling
 1. Socialezekerheidsrecht
  1. Bijzonder statuut van de dienstverstrekker: voorwaarden, gevolgen en moeilijkheden in de toepassing
  2. Het sociaal statuut van de dienstverstrekkers indien niet aan de voorwaarden voor het bijzonder statuut deeleconomie voldaan is

Fiscale aspecten (Kurt DE HAEN, PKF VMB)

 1. Behandeling in de personenbelasting van inkomsten genoten uit de deeleconomie
 2. Is btw registratie nodig en wat met btw formaliteiten ?
 3. Hoe lopen de facturatiestromen ?
 4. Behandeling in de vennootschapsbelasting van inkomsten en transacties m.b.t. de deeleconomie ?
 5. Is er ficheverplichting en wat zijn de risico’s wanneer deze niet worden nageleefd ?
 6. Is er verplichting tot inhouding bedrijfsvoorheffing ?
 7. Hoe vul je je aangifte in de personenbelasting in ?
 8. Andere praktische fiscale aspecten ?