De waardering van vruchtgebruik in de praktijk – hands-on practicum

Op 02/02/2017 van 12u tot 14u
Mr. Robin MESSIAEN, Sherpa Law
,
,
Archived

Online seminarie op donderdag 2 februari 2017 van 12u tot 14u
Spreker: dhr. Robin MESSIAEN (Sherpa Law)

De traditionele waardering van het vruchtgebruik via de methode Ruysseveldt zorgde volgens de Rulingcommissie voor een overwaardering van het vruchtgebruik. De Rulingcommissie introduceerde daarop een eigen waarderingsmethode. Ook andere fiscale instanties lanceerden inmiddels hun eigen visie hierop.

Het loslaten van de historische methodes blijkt in de praktijk echter niet zo eenvoudig, omdat vaak de complexiteit en het belang van een correcte waardering worden onderschat.

De heer Robin MESSIAEN (Sherpa Law) onderwierp alle methodes aan een diepgaande analyse en kwam met zijn eigen goed onderbouwde alternatief. Tijdens ons eerdere seminarie “Gesplitste aankoop vastgoed – Nieuwe waarderingsmethodes fiscus” werden de methodiek en de consequenties van de diverse methodes toegelicht.

Als vervolg hierop zal hij tijdens dit practicum aan de hand van een aantal concrete voorbeelden de diverse methodes vergelijken en toelichten. Op die manier krijgt u als deelnemer een beter inzicht in het belang van en de valkuilen bij het correct waarderen van een vruchtgebruik. Van daaruit wordt de lijn ook even doorgetrokken naar andere zakelijke rechten en structuren.

Tijdens het seminarie komen o.m. volgende topics aan bod:

 • Detectie van de relevante variabelen die gekend moeten zijn om een correcte berekening te maken;
 • Two sided approach (waarde vruchtgebruik en blote eigendom apart berekenen);
 • De benchmark van het projectrendement;
 • De vaststelling van een correcte actualisatievoet;
 • De positieve of negatieve impact van bankfinanciering;
 • Het ene vruchtgebruik is het andere niet…: de noodzaak van veelzijdige modellen;
 • Empirische vergelijking van verschillende methodes;

Doelgroep:

 • Advocaten, bedrijfsjuristen en notarissen (geen vormingsattest mogelijk voor on-demand, enkel voor live-uitzending)
 • Accountants, boekhouders, fiscalisten en belastingconsulenten
 • Vermogensplanners & bankiers
 • Algemene directie en financieel departement mits vooropleiding
 • Vastgoedprofessionals met voorkennis