De Vlaamse woonfiscaliteit - Mis geen enkel fiscaal voordeel!

Op 26/06/2018 van 12u tot 14u
Pieter DEBBAUT, ERGO Insurance
,
,
Archived

Het hoeft geen betoog dat de woningfiscaliteit - die traditiegetrouw al zéér ingewikkeld was - nog complexer is geworden sedert de 6de staatshervorming ten gevolge waarvan de gewesten ook eigen fiscale maatregelen konden uitvaardigden.

Bovendien worden de diverse fiscale regelgevingen voortdurend aangepast in functie van de budgettaire mogelijkheden en de wijzigende doelstellingen van overheidswege; én kennen kredieten een looptijd die diverse fiscale regimes overspant. De spreker beoogt, onder meer aan de hand van zeer praktische voorbeelden, licht te brengen in de duisternis van het kluwen van regelgevingen.

Volgende topics komen aan bod:

 • De “basics” van de woonfiscaliteit
  • Bevoegdheidsverdeling tussen het Vlaamse Gewest en de Federale overheid
  • Fiscaal inwonerschap
  • Definitie van (niet-) eigen (enige) woning
 • De (geïntegreerde) (Vlaamse) Woonbonus
  • Spildatum 1 januari 2016: dient de belastingplichtige een keuze te maken? Is deze keuze definitief
  • Voorwaarden
  • Uitgaven
  • Belastingvoordeel
  • Specifieke gevallen:
   • Hypotheekruil of pandwissel
   • Zorgwoning
   • Herfinanciering
   • Wederopname
   • Hypothecair mandaat
   • Bijkomende leningen voor notariskosten, wederbeleggingsvergoeding…
   • Vervroegde terugbetaling
   • Samenloop van leningen aangegaan voor én na 1 januari 2016
  • Codes aangifteformulier
 • Andere gewestelijke en federale voordelen (voor de al dan niet eigen woning):
  • (Verhoogde vermindering voor) bouwsparen
  • Langetermijnsparen
  • Bijkomende intrestaftrek/belastingvermindering voor intresten
  • Gewone intrestaftrek/belastingvermindering voor intresten
  • ‘Gebonden’ levensverzekeringen en optimalisatie via de 2deen 3depensioenpijlers
  • Cumul gewestelijke (geïntegreerde) woonbonus en korf lange termijnsparen (niet-gebonden) levensverzekeringen
  • Opportuniteiten lange termijnsparen en nieuwe leningen
  • Combinaties en/of optimalisaties mogelijk tussen vroegere en huidige fiscale regimes? Het vullen van de fiscale korf
 • Capita selecta: andere verminderingen toepasselijk in het Vlaamse gewest:
  • Vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid
  • Uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde monumenten
  • Vernieuwing van woningen verhuurd via een Sociaal Verhuurkantoor
  • Uitgaven voor dakisolatie

De heer Pieter Debbaut is licentiaat handels- en fiscale wetenschappen en tax officer bij ERGO gespecialiseerd in personenbelasting. Pieter is een bijzonder ervaren spreker op seminaries en is tevens mede-auteur/redacteur van de “Belastinggids”.