De verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 GDPR

Van februari, 2020
Sander VANDERHEYDE, Portelio
,
,

Seminarie van 10.02.2020

Een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker moeten sinds 25 mei 2018, datum waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden is, een verwerkersovereenkomst afsluiten. Immers mogen verwerkingsverantwoordelijken enkel beroep doen op dienstverleners die afdoende garanties bieden met betrekking tot de passende maatregelen die zij toepassen. De verwerking moet geregeld worden in een overeenkomst waarin tal van verplichte vermeldingen moeten worden opgenomen: de verwerkersovereenkomst.

Na een inleiding worden de verplichte clausules van deze overeenkomst overlopen en geconcretiseerd aan de hand van een modelovereenkomst. Daarnaast komen ook enkele andere relevante clausules aan bod die niet zijn voorgeschreven door artikel 28 GDPR. Tot slot wordt ingegaan op de aansprakelijkheid van beide partijen en de rol van de verwerkersovereenkomst in dit verband.

Mr. Sander Vanderheyde is advocaat bij Portelio. Hij is actief in het ondernemingsrecht met een bijzondere focus op privacy en intellectuele eigendom.   

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

  • Inleiding: overzicht GDPR compliance en stand van zaken
  • Verwerkingsverantwoordelijke vs. verwerker: principes, voorbeelden en belang van het onderscheid
  • Artikel 28 AVG en de verwerkersovereenkomst
  • De verplichte vermeldingen van artikel 28 AVG
  • Andere relevante clausules van de verwerkersovereenkomst
  • Aansprakelijkheid van partijen
  • Modelclausules
  • Slot