De uitgifte en overdracht van aandelen en andere effecten in de BV, CV en NV na de invoering van het WVV

Op 21/02/2019 van 12u tot 14u
Robbie TAS, Intui advocaten
,
,
Archived

Seminarie van 21.02.2019

De Copernicaanse revolutie inzake het kapitaalconcept kan uiteraard niet zonder gevolg blijven voor de vennootschapseffecten. Ook op dit vlak wordt het vennootschapsrecht verregaand geflexibiliseerd en dus aantrekkelijker gemaakt onder meer door het bieden van een quasi onbeperkte vrijheid om nieuwe varianten van effecten uit te geven en de rechten verbonden aan de diverse categorieën van effecten te moduleren.

De spreker behandelt volgende topics:

 • Effecten in de BV: afschaffing van de verplichting om aan alle aandelen gelijke rechten te geven
  • Standaardregel en loskoppeling van het kapitaalbegrip
  • Aandelen op naam of gedematerialiseerd; certificering
  • Uitgifte van andere effecten dan aandelen: Welke? Nog nuttig of nodig?
  • Aandelen buiten kapitaal / winstbewijzen / oprichtersaandelen
  • (Converteerbare) obligaties
  • Warrants
  • Opties
  • Afschaffing verplichte band tussen waarde inbreng en rechten verbonden aan de effecten
  • Al dan niet meervoudig stemrecht en stemafspraken
  • Dividendgerechtigdheid
  • Leonijns beding
  • Recht op liquidatiebonus
  • Voorkeurrecht (per soort) – opheffing/beperking
  • Overdraagbaarheid: wettelijk uitgangspunt en mogelijkheid om af te wijken en aandelen vrij overdraagbaar te maken – niet langer noodzakelijk “besloten” vennootschap
  • Uittreding en uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen
 • Bijzonderheden voor de CV: ook een kapitaalloze vennootschap!
  • Enkel aandelen op naam en obligaties; geen wettelijk geregelde certificering
  • Verbod beursnotering
  • Overdraagbaarheid
 • Bijzonderheden voor de NV
  • Soorten effecten
  • Op naam, gedematerialiseerd en certificering
  • Mogelijkheid van meervoudig stemrecht – wijzigingen inzake stemafspraken
  • Geregelde categorieën – mogelijke soorten binnen elke categorie
  • Obligaties en warrants
  • Wijzigingen inzake het voorkeurrecht
  • Overdracht van effecten en overdrachtsbeperkingen
  • Bijzonderheden voor de genoteerde NV
 • Overgangsrecht en -bepalingen

Mr. Robbie Tas is advocaat-vennoot bij Intui advocaten te Leuven en Brussel. Hij doctoreerde in 2002 bij Prof. Koen Geens in het Jan Ronse Instituut van de K.U. Leuven over de instandhouding van het maatschappelijk kapitaal in NV en BVBA. Hij is thans docent in de “Master na Master Vennootschapsrecht” aan de K.U. Leuven (Campus Brussel) en tevens vast medewerker van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (T.R.V.). Meester Tas is auteur van tal van bijdragen over vennootschaps- en verenigingsrecht en is een veelgevraagd en boeiend spreker over al deze materies. Hij was op vraag van de minister van justitie als expert betrokken bij de redactie van het nieuwe WVV.

NB: Dit seminarie vormt een tandem met het seminarie "Van kapitaal naar vermogen in de BV en de CV: een Copernicaanse revolutie! En wat met de NV ?". U kan voor beide seminaries inschrijven (in één bestelling), daarbij geniet u van een korting van 20 EUR (excl. BTW), eventueel bovenop de vroegboekkorting. Dit wordt automatisch verrekend in de webshop bij de check out.