De toekomst van de CV na de invoering van het WVV: terug naar de bron

Op 28/03/2019 van 12u tot 14u
Anneleen STEENO, intui advocaten
Kim VAN HERCK, intui advocaten
,
Archived

Seminarie van 28.03.2019

Met haar veranderlijk aantal vennoten, flexibele kapitaalregeling en hoog gehalte aan statutaire vrijheid was onder het huidige vennootschapsrecht de CV een bijzonder aantrekkelijke rechtsvorm geworden ook voor toepassingen buiten het klassieke coöperatieve ondernemersmodel. Na even gespeeld te hebben met het idee om de CV gewoon af te schaffen wil het WVV thans de CV in haar eigenheid herstellen en het statuut van de CV voortaan voorbehouden voor de “eigenlijke” coöperatieven:

 • aan de CVOA is geen behoefte meer en deze rechtsvorm wordt opgeheven;
 • enkel de CV wordt behouden met een wettelijk regime dat gelijkgesteld is met dat van toepassing op de BV behoudens uitdrukkelijk aangegeven uitzonderingen.

De sprekers bekijken de concrete en praktische impact van deze diverse wijzigingen; tijdens het seminarie komen o.a.volgende topics aan bod:

 • Back to basics: de herinvoering van de CV als ‘eigenlijke’ coöperatieve vennootschap
  • De definitie van de CV binnen het WVV en de beginselen van coöperatief ondernemen
  • De CVOA verdwijnt
  • Aangepaste sancties
 • Basisprincipe: toepassing van de regels inzake de BV mits afwijkingen en uitzonderingen
  • Ook de CV wordt een kapitaalloze vennootschap:
   • omzetting bestaand kapitaal (vast gedeelte)
   • statutair onbeschikbaar vermogen
   • inbrengen bij oprichting: nieuwe regels
   • uitkeringen: nieuwe grenzen
   • gewijzigde alarmbelprocedure
  • Aandelen:
   • enkel aandelen mét stemrecht en obligaties / geen certificering / geen beursnotering
   • overdracht van aandelen
    • vrij tussen aandeelhouders behoudens statutaire afwijking
    • geen verkrijging eigen aandelen
    • overdracht aan derden
  • Aandeelhouders:
   • minimum aantal aandeelhouders – sancties – regularisatie
   • mogelijkheid om toe- en uit te treden als aandeelhouder
   • uitsluiting en uittreding lastens vennootschapsvermogen (scheidingsaandeel)
   • jaarlijks overzicht aandeelhouderschap
   • geschillenregeling
  • Algemene vergadering:
   • nog steeds residuaire bevoegdheid
   • grotere flexibiliteit in organisatie en minder formaliteiten
   • bijzondere bevoegdheden tot:
    • goedkeuring intern reglement
    • goedkeuring toetreding van derden
    • machtiging bestuursorgaan uitgifte nieuw soort aandelen
    • uitsluiting aandeelhouder
  • Bestuur:
   • Bijzondere verslagplicht aan jaarvergadering
   • Belangenconflictregeling
   • Dagelijks bestuur
 • De erkenning van vennootschappen
  • eigenlijke coöperatieve
  • erkende CV als sociale onderneming
  • CV erkend als landbouwonderneming
 • Overgangsrecht en -bepalingen – inwerkingtreding
  • Quid met bestaande CVBA’s en CVOA’s?
  • Quid met bestaande of lopende erkenningen?

Mr. Anneleen Steeno en Mr. Kim Van Herck zijn advocaten, respectievelijk-(stichtend) vennoot en senior medewerker, bij intui advocaten te Leuven. Zij leggen zich in het bijzonder toe op het vennootschaps- en effectenrecht en mergers & acquisitions.