De toekomst van de CV, de VOF, de CommV en de maatschap na het WVV

Op 28/05/2019 van 12u tot 14u
Dominique DE MAREZ, Eubelius
,
,
Archived

Seminarie van 28.05.2019

De Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verscheen op 4 april jl. in het Belgisch Staatsblad. Het nieuwe wetboek treedt in werking op 1 mei 2019, met dien verstande dat er voor bestaande vennootschappen en verenigingen wel een overgangsregeling voorzien is. 

Het WVV schudt het bestaande vennootschaps- en verenigingsrecht grondig dooreen, waarbij het aantal bestaande vennootschapsvormen drastisch wordt herleid. De tijdelijke en de stille vennootschap worden afgeschaft, de coöperatieve vennootschap is voortaan voorbehouden voor “echte” coöperatieve vennootschappen, de CommVA wordt afgeschaft, enz. 

Tijdens dit seminarie wordt er in detail ingegaan op de vraag wat er met de invoering van het WVV allemaal verandert voor de CV, de VOF, de CommV en de maatschap

Onder meer de volgende topics komen aan bod:

  • wat zijn “echte” coöperatieven?
  • wat is het lot van de “onechte” coöperatieven?
  • nieuwe regels voor de VOF en de CommV
  • nieuwe regels voor de maatschap
  • het overgangsrecht
  • enz...

Mr. Dominique DE MAREZ (Eubelius) is advocaat aan de balie te Kortrijk. Hij is tevens gastdocent aan de KU Leuven, campus Brussel. Dominique treedt vaak op als advocaat in procedures die te maken hebben met vennootschapsrecht en geeft regelmatig seminaries over onderwerpen die daarmee verband houden.