De strijd tegen het coronavirus vs. privacy op de werkvloer

Van april, 2020
Wouter VAN LOON, Claeys & Engels
,
,

Seminarie van 10.04.2020

Het bestrijden van het coronavirus roept heel wat privacy- en GDPR-gerelateerde vragen op. Dit is zeker zo op de werkvloer en betreft voornamelijk bijvoorbeeld gezondheids- en sreisgegevens. De Gegevensbeschermingsautoriteit trok hierop de aandacht met de publicatie van een bericht ( COVID-19 en de verwerking van persoonsgegevens op de werkvloer) op haar website

De problematiek kreeg een bijkomende dimensie via het ministerieel besluit van 18 maart 2020 dat van telethuiswerk de regel maakte. Ook rijzen heel wat vragen met betrekking tot privacy en GDPR, bijvoorbeeld of de werkgever de inloggegevens van  zijn werknemers mag controleren.

Op basis van zijn praktijk behandelt Mr. Wouter VAN LOON (Claeys & Engels) de meest voorkomende vragen over de coronacrisis en privacy. Op het einde wordt ruim tijd voorzien voor een Q&A-sessie

Tijdens het seminarie komen onder meer volgende topics aan bod:

  • Mag de werkgever persoonlijke en gezondheidsinformatie opvraagt opvragen bij de werknemer? Is deze laatste verplicht daarop te antwoorden?
  • Wat als een werknemer besmet is met Corona of bepaalde symptomen vertoont? Mag ik de identiteit van deze werknemer bekendmaken?
  • Mag de werkgever de lichaamstemperatuur van werknemers meten (bv. via warmtecamera's)?
  • Is de installatie van een warmtecamera voor werknemers op de werkvloer toegelaten?
  • Kan de werkgever de werknemer een certificaat verschaffen voor professionele verplaatsingen? Welke persoonsgegevens mogen in dat verband worden verwerkt?
  • Mag een werkgever het internetgebruik van een thuiswerker monitoren? Kan een werkgever opvolgen wanneer een thuiswerker in- en uitlogt?
  • Vragen en antwoorden

Wouter VAN LOON is advocaat bij Claeys & Engels. Wouter geeft cliënten dagelijks advies met betrekking tot gegevensbescherming en HR-gerelateerde onderwerpen. Hij staat ondernemingen bij met hun GDPR compliance programma. Wouter spreekt regelmatig op seminaries en heeft verschillende juridische artikels gepubliceerd. Hij is ook co-auteur van een boek over het recht op gegevensbescherming en het recht op privacy op de werkvloer (gepubliceerd in oktober 2019).