De stichting en het nieuwe WVV

Op 19/03/2019 van 12u tot 14u
Dirk VAN GERVEN , NautaDutilh International Law Firm
Stefanie HARDY, NautaDutilh International Law Firm
,
Archived

Seminarie van 19.03.2019

Aansluitend op het seminarie van 20 september laatst, waarin de impact van het WVV op de VZW’s behandeld werd, is het thans de beurt aan de stichtingen

Indien van de VZW’s kan gezegd worden dat zij ietwat ondergesneeuwd raakten onder de aandacht welke voornamelijk uitging naar de (handels)vennootschappen, geldt dit nog des te meer voor de stichtingen. Overigens onterecht! 

Dit blijkt uit het in 2017 gepubliceerde rapport in het kader van de Leerstoel Baillet Latour voor Filantropie en Sociale Investeringen De stichtingen in België” nl. dat het statuut van de stichting een toenemende belangstelling geniet, bovendien gepaard gaande met een snelle professionalisering en diversificatie, hetgeen ook de fiscale administraties niet ontgaan is.

Volgende topics komen aan bod:

 • Inleiding
  • Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor de stichtingenin het licht van de hervorming van het vennootschappen- en verenigingsrecht?
  • Behoud van 2 types stichtingen naar Belgisch recht
  • Bijkomende opportuniteiten en blijvende verboden
  • De wettelijke specialiteit van de stichting
   • Belangeloos oogmerk
   • (Economische) activiteiten van de stichting
   • Uitkeringen door de stichting
  • De stichting en het insolventierecht
 • Juridische aspecten
  • Oprichting
   • Oprichtings- en publiciteitsverplichtingen - KBO
   • Statutaire zetelleer en corporate mobility
   • Meldingsplicht voor de oprichters en (potentieel) begunstigden van een “juridische constructie”?
   • UBO – register
  • Dagelijkse werking
   • Organen
   • Zijn er specifieke aandachtspunten inzake de corporate governance van een stichting?
   • Aansprakelijkheid bestuurder(s)
  • Reorganisatie
   • Ontbinding en vereffening
   • Fusie en splitsing
   • Omvorming van een private stichting in een stichting van openbaar nut (of omgekeerd)
  • Impact op de praktische bruikbaarheid van de Belgische stichting
   • Waarom kiezen voor een Belgische stichting?
   • Verschilpunten met de maatschap
   • In welke gevallen is de Nederlandse STAK interessanter?
 • Boekhouding, jaarrekening en controle
  • Nieuwe boekhoudkundige verplichtingen?
  • Financiering en rekeningen
 • Fiscale aspecten
  • Belastingstelsel van toepassing op stichtingen: rechtspersonenbelasting, regionale belastingen, taks tot vergoeding der successierechten, etc
  • Onderworpenheid aan vennootschapsbelasting?
  • Update fiscale impact van de gewijzigde vennootschapsrechtelijke benadering
  • Schenkingen en legaten aan een private stichting
 • Overgangsrecht en -maatregelen
  • Inwerkingtreding, overgangsperiode en overgangsmaatregelen
  • Praktische aandachtspunten bij:
   • De aanpassing van bestaande statuten of de uitwerking van nieuwe statuten
   • Onmiddellijk te nemen maatregelen voor bestaande stichtingen
   • Wat met bestaande afwijkende statutaire bepalingen? Geleidelijke en/of gedeeltelijke aanpassing mogelijk?

Meester Dirk Van Gerven is sedert maart 2018 managing partner van de Brusselse poot van het advocatenkantoor NautaDutilh en is een autoriteit op het gebied van vennootschaps- en financieel recht. Hij is voorzitter van de raad van toezicht van de FSMA, ondervoorzitter van CEPANI, lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap en is onder meer auteur van diverse handboeken over Verenigingen (2004), Stichtingen (2004), Rechtspersonen (2007) en Vennootschappen (2016).

Meester Stefanie Hardy is advocate in de afdeling Tax van NautaDutilh Brussel. Zij studeerde in 2015 af aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en behaalde in 2016 een aanvullend diploma master-na-master in fiscaal recht aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Na gedurende twee jaar werkzaam te zijn geweest als praktijkassistent bij het Instituut voor Fiscaal Recht van de KUL, is zij momenteel verbonden als vrijwillig wetenschappelijk medewerker. Stefanie leverde een bijdrage aan verschillende fiscale handboeken.