De spaar- en beleggingsverzekering als instrument voor vermogensstructurering en successieplanning

Op 27/11/2018 van 12u tot 14u
Bart CHIAU, Ugent, NN Insurance
,
,
Archived

Seminarie van 27.11.2018

De spaar- en beleggingsverzekering als instrument voor vermogensstructurering en successieplanning en als (eenvoudig) alternatief voor een schenking of testament 

De levensverzekering is een frequent voorkomend bestanddeel van de beleggingsportefeuille van vele (vermogende) Belgen. Hoewel oorspronkelijk voorgesteld als (alternatief) beleggingsinstrument, ontdekte de praktijk al snel de mogelijkheden als techniek op het vlak van of tot:

 • vermogensoverdracht;
 • verwezenlijking van specifieke wensen bij successieplanning;
 • het vermijden van erf- en schenkbelasting.

De spreker schetst vooreerst een algemeen overzicht van de problematiek om vervolgens de praktische toepassingen te bespreken en de actuele houding van de fiscus tegen het licht te houden.

Volgende aspecten komen daarbij aan bod:

 • INLEIDING
  • Wat is een zogenaamde “spaar- of beleggingsverzekering” en wat is een “verzekeringsgift” (sensu stricto/sensu lato)?
   • welke (levens)verzekeringen komen in aanmerking?
   • verzekeringnemer – begunstigde – begiftigde – erfgenaam
   • formalisme
  • Alternatief voor schenking of testament?
   • afzondering vermogen
   • koppeling van voorwaarden, lasten en modaliteiten
   • inkorting en inbreng, conventionele terugkeer, aanwas, begunstigingsclausules, generation skipping
   • verschil met aanwas- en tontineovereenkomsten
   • combinatie schenking en levensverzekering
 • VERMOGENS- en SUCCESSIEPLANNING
  • Basismechanisme inzake toepassing schenk- en erfbelasting
   • Bestaande spaar- en beleggingsverzekeringen
   • Wat te doen bij nieuwe polissen?
   • Meerdere verzekeringnemers, verzekerden, begunstigden
  • Echtgenoten, samenwonenden en (echt)scheiding
   • Levensverzekering op naam van de langstlevende partner
   • Belang van het huwelijks- of samenlevingscontract
   • Invloed van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht
  • Overlijden en successie
   • Mogelijke testamentaire beschikkingen
   • Invloed van de hervorming van het gewijzigde erfrecht
 • ACTUELE STAND VAN ZAKEN
  • De standpunten van:
   • De federale belastingadministratie
   • De rulingdienst
   • VLABEL

Professor Bart Chiau werkt als trainer bij NN Insurance inzake successieplanning, fiscaliteit en verzekeringenen doceert tevens aan de UGent, faculteit Economie en Bedrijfskunde, over de fiscaliteit van financiële producten, levensverzekeringen en personal financial planning.

NB: Dit seminarie vormt een tandem met het seminarie van donderdag 24 januari 2019 waarbij Professor Gerrit Van Daele het zal hebben over de diverse levensverzekeringsproducten, beleggings- en fiscale problematieken, de praktische toepassingen ervan en de actuele houding van fiscus daartegenover. Bij inschrijving voor beide seminaries in één bestelling, geniet u bovendien nog van een (additionele) korting van 20 euro (excl. BTW).