De sociaalrechtelijke aspecten van het nieuwe WVV

Op dinsdag 12 mei, 2020 van 12u tot 14u
Delphine FOLENS, K law
Kirsten VAN DE STEEN, K law
,
Zet in uw agenda 12 mei, 2020 12:00 12 mei, 2020 14:00 De sociaalrechtelijke aspecten van het nieuwe WVV Online Lexalert seminar "De sociaalrechtelijke aspecten van het nieuwe WVV" Lexalert MM/DD/YYYY

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft het bestaande vennootschapsrecht grondig hervormd. Het zou echter een misvatting zijn te denken dat de doorwerking ervan louter beperkt blijft tot dit rechtsdomein. Ze heeft immers onvermijdelijk ook impact op tal van andere rechtstakken.

Zo doet de nieuwe wetgeving heel wat vragen rijzen vanuit sociaalrechtelijk oogpunt. Hoe zit het nu bijvoorbeeld precies met het sociaal statuut van bestuurders na de hervorming van het vennootschapsrecht? Kunnen zij daarnaast nog steeds werknemer zijn binnen de vennootschap? Wat is het lot van de leden van een directiecomité, dat door het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bijna volledig) wordt opgedoekt? En kunnen we stellen dat bestuurders nu beter beschermd zijn tegen ontslag, gezien de ad nutum-afzetbaarheid van het bestuurdersmandaat niet langer van openbare orde is? 

Op deze en tal van andere vragen geven de sprekers u tijdens dit webinar graag een antwoord. Zij trachten u een inkijk te geven in het sociaalrechtelijk hart van de nieuwe vennootschapswetgeving, evenwel afgebakend tot de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap. 

Delphine Folens is advocaat bij K law. Zij is ingeschreven aan de Nederlandstalige balie te Brussel en gespecialiseerd in vennootschapsrecht. Kirsten Van de Steen is advocaat bij K law. Zij is ingeschreven aan de Nederlandstalige balie te Brussel en gespecialiseerd in sociaal recht.