De schijnzelfstandigheid in de diverse samenwerkingsvormen

Op 17/05/2019 van 9u tot 11u
Tom MESSIAEN, Monard Law
,
,
Archived

Seminarie van 17.05.2019

De keuze, voor zover überhaupt al mogelijk, tussen het statuut van werknemer dan wel het statuut van zelfstandige is niet eenvoudig; niet alleen voor de betrokkenen zelf maar evenzeer voor hun opdrachtgevers en mede-contractanten. De verleiding om voor het statuut van zelfstandige te kiezen of om met zelfstandige dienstverleners in zee te gaan is groot…. maar de risico’s ook.

Tijdens het seminarie komen in het bijzonder volgende topics aan bod:

  1. Wanneer is er sprake van schijnzelfstandigheid?
  2. Hoe stelt de sociale inspectie zich bij een controle op?
  3. Wat zijn de gevolgen van een herkwalificatie?
  4. Welke contractclausules i.k.v. een zelfstandige samenwerkingsvorm zijn aangewezen?

Tom Messiaen is actief in het sociaal recht (individueel en collectief arbeidsrecht, sociale zekerheid en internationale tewerkstelling), de statutaire tewerkstelling en het sociaal strafrecht. Hij was stichtend partner van de vereniging De Schrijver Van de Gehuchte Messiaen, die op 1 september 2008 fuseerde met Monard Law, waar hij hoofd is van de praktijkgroep sociaal recht. Hij is een veel gevraagde spreker voor gastcolleges en seminars in zijn vakgebied en draagt regelmatig bij tot de publicatie van diverse boeken en artikelen. Topics zijn schijnzelfstandigheid, de controles door sociale inspectie en de strafrechtelijke vervolging, privacy in de arbeidsrelatie, het sociaal recht bij een overname en de rechtspositieregeling bij statutairen.