De ondernemingsraad – Specifieke aandachtspunten bij informatieverstrekking en “sociale opdrachten”

Op 16/05/2017 van 12u tot 14u
Ria MATHIJSSENS, BDO
,
,
Archived

Online seminarie op dinsdag 16 mei 2017 van 12u tot 14u
Spreker: Mevr. Ria MATHIJSSENS (BDO)

In mei 2016 vonden in 3.781 ondernemingen sociale verkiezingen plaats en werd een ondernemingsraad geïnstalleerd. De nieuwe ondernemingsraden werden opgestart in de september en oktober 2016.

Het fundament van de taken van de ondernemingsraad is vastgelegd in artikel 15 van de bedrijfsorganisatiewet. Een flink deel van de uitvoering van deze opdrachten werd nadien geconcretiseerd door de CAO nr. 9 van de Nationale Arbeidsraad. Ook tal van wetten, besluiten en overeenkomsten grijpen in op het bevoegdheidsterritorium van de ondernemingsraad.

Het bevoegdheidspakket van de ondernemingsraad valt uiteen in twee luiken, enerzijds de zogenaamde «sociale opdrachten» en anderzijds de diverse informatieopdrachten op financieel en economisch vlak. Er zijn een aantal specifieke aandachtspunten voor de HR-manager om deze regelgeving correct op te volgen. Daarnaast kan de dagdagelijkse werking van de ondernemingsraad problemen meebrengen. We denken hierbij aan de communicatie met het personeel, de wisselwerking tussen de ondernemingsraad en de vakbondsafvaardiging,…

Mevrouw Ria MATTHIJSSENS partner bij BDO en is er verantwoordelijk voor de afdeling arbeidsrecht. Ria is eveneens auteur van het boek “Bevoegdheden van de ondernemingsraad” (Kluwer 2016).

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

 • Welke informatie wordt meegedeeld aan de ondernemingsraad (Basisinformatie, jaarlijks, periodiek en occasioneel);
 • Bijzondere aandachtspunten mbt de verstrekking van informatie:
  • Onderneming met economische en financiële entiteiten – Op welk niveau moet de informatie verschaft worden?
  • Ondernemingen onderworpen aan (sub-)consolidatie – Over welke moeder- en dochterondernemingen wordt informatie meegedeeld?
  • Op welke manieren kan de vertrouwelijkheid van de informatie meegedeeld aan de ondernemingsraad gegarandeerd worden?
  • In welke gevallen kan een deskundige betrokken worden bij de werking van de ondernemingsraad?
  • De rol van de ondernemingsraad bij de aanstelling van een bedrijfsrevisor?
  • Wat zijn de taken van de bedrijfsrevisor ten opzichte van de ondernemingsraad?
  • Rol van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en de vakbondsafvaardiging; 
 • Bijzondere aandachtspunten bij de sociale opdrachten.