De NV new style: much ado about nothing of high level vennootschap?

Op 23/04/2019 van 12u tot 14u
Jesse DOCX, contrast law
,
,
Archived

Seminarie van 23.04.2019

Hoewel er wegens de beperkende Europese regelgeving veel minder speelruimte is, wordt ook de wettelijke regeling betreffende de NV gemoderniseerd en vooral veel soepeler gemaakt in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder meer met het oog op het internationaal “competitief” houden van het Belgische vennootschapsrecht.  De NV wordt de rechtsvorm bij uitstek voor de grote en beursgenoteerde ondernemingen. 

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

 • Kapitaal
  • Behoud concept kapitaal en minimumkapitaal
  • Behoud regels inbreng in geld, in natura en quasi-inbreng; waardering inbrengen
  • Financieel plan en oprichtersaansprakelijkheid
  • Uitkeringsregels en kapitaalvermindering
  • Interimdividend
  • Inkoop eigen aandelen en kruisparticipaties
  • Toegestaan kapitaal
  • Kapitaalverhoging en voorkeurrecht bij inbreng in geld
 • Aandeelhouders
  • Aantal
  • Vrijstelling van bijdrage in het verlies: leonijns beding
 • Effecten
  • Mogelijke soorten
   • aandelen zonder stemrecht
   • obligaties (algemene vergadering van obligatiehouders)
  • Behoud principiële vrije overdraagbaarheid maar verruimde contractuele vrijheid inzake overdrachtsbeperkingen en standstill-bepalingen
   • verruimde contractuele vrijheid
   • tegenstelbaarheid aan derden
  • Overdracht van niet-volgestorte aandelen
  • Uitgifte buiten voorkeurrecht & specifieke belangenconflictregeling
  • Uitgifte nieuwe aandelen – verslaggevingsplicht
 • Bestuur
  • Bestuurders
   • Aantal
   • Ad nutum afzetbaarheid
   • Vertegenwoordigers van rechtspersonen-bestuurders
   • Sociaal statuut
  • Bestuursmodellen
   • Monistisch bestuur – adviserende comités – default optie
   • Enige bestuurder
   • Duaal bestuursmodel; directieraad en raad van toezicht
   • Quid met de huidige directiecomités?
  • Dagelijks bestuur(der): verruiming
   • orgaan van dagelijks bestuur
   • wettelijke definitie
  • Belangenconflictregeling
 • Algemene vergadering
  • Meervoudig stemrecht - beloning van trouwe aandeelhouders
  • Mogelijkheid tot statutaire uitbreiding van bevoegdheden
  • Bijeenroeping – onthoudingen - gebruik moderne communicatiemiddelen
 • Diversen – technische aanpassingen
  • Schriftelijke besluitvorming (algemene vergadering – bestuursorgaan)
  • Financial assistance
 • Conclusie: waarom niet of juist wel kiezen voor de NV?

Meester Jesse Docx is sedert 2014 advocaat bij contrast, een kantoor dat gespecialiseerd is in vennootschaps- en handelsrecht. Meester Docx heeft reeds een heel aantal publicaties op zijn naam staan en is een begenadigd en veelgevraagd spreker zowel op interne als externe seminaries.