De nieuwe Wet Overheidsopdrachten 2016

Op 17/05/2016 van 12u tot 14u
Mr. Joost BOSQUET, Monard Law
,
,
Archived

Online seminarie van dinsdag 17 mei 2016
Spreker: Mr. Joost BOSQUET (Monard Law)

Naar aanleiding van de omzetting van de richtlijnen met betrekking tot de overheidsopdrachten besliste de regering schoon schip te maken en een nieuwe wet te schrijven die de wet van 15 juni 2006 vervangt. De nieuwe wet krijgt een nieuwe structuur mee en het begrippenkader wordt verduidelijkt en uitgebreid. Naast de verhoging van de efficiëntie van de overheidsopdrachten en het invoeren van maatschappelijke doeleinden is ook de toegang voor KMO’s één van de  doelstellingen van de nieuwe wet.

Omdat de nieuwe wet – in tegenstelling tot de wet van 2006 – geen 7 jaar nodig zal hebben om in werking te treden, is het hoog tijd om uw kennis bij te spijkeren.

Het seminarie wordt gepresenteerd door Mr. Joost BOSQUET. Mr. Joost BOSQUET is advocaat gespecialiseerd in administratief recht en overheidsopdrachten in het bijzonder.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

  • Nieuwe structuur van de Wet Overheidsopdrachten 2016;
  • Verduidelijking basisbegrippen en –concepten (o.a. overheidsopdracht, ondernemer, aanvullende aankoopactiviteiten,…);
  • Opheffing van het onderscheid tussen klassieke en speciale sectoren;
  • Opname uitzonderingen omtrent quasi-inhouse opdrachten en de publiek-publieke samenwerking;
  • Afschaffing van de voorheen onderscheiden prioritaire en niet-prioritaire diensten (diensten in Bijlagen II.A en II.B) en het versoepeld stelsel aan plaatsingsregels voor een aantal sociale en andere bijzondere diensten;
  • Versoepeling voorwaarden voor het gebruik van de mededingingsprocedure met onderhandeling (op heden onderhandelingsprocedure met bekendmaking genoemd);

Mr. Joost BOSQUET is advocaat en associate partner in het kantoor Monard Law, met vestigingen te Antwerpen, Brussel, Gent, en Hasselt.

Joost is gespecialiseerd in het administratief recht. Hij legt zich voornamelijk toe op alle aspecten van het overheidsopdrachtenrecht, zoals het verlenen van bijstand bij de gunning van overheidsopdrachten, geschillen inzake de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten, de screening van bestekken, erkenningsproblematiek van aannemers van werken, PPS, advisering en bijstand bij het opzetten van vastgoedconstructies met publiekrechtelijke instellingen.