De nieuwe regelgeving voor VZW’s onder het WVV uitgelegd aan de hand van 10 model-clausules

Op 02/07/2019 van 12u tot 14u
Bram VAN BAELEN, impact advocaten | KU Leuven
,
,
Archived

Seminarie van 02.07.2019

Na de vele academische en theoretiserende seminaries waarin de grote en algemene lijnen van de hervormingen werden toegelicht, zijn de eerste oprichtingen onder het nieuwe WVV inmiddels achter de rug en hebben reeds een aantal VZW’s gebruik gemaakt van de ‘opt in’ mogelijkheid om (vrijwillig én vervroegd) van de nieuwe wettelijke bepalingen te kunnen “genieten”. Tegelijkertijd duiken onvermijdelijk ook de eerste praktische vragen en problemen op die een veeleer pragmatisch antwoord vergen. Aan de hand van 10 onmiddellijk bruikbare en toepasbare modelclausules zal de spreker een aantal wetswijzigingen praktisch toelichten en uitleggen.

Volgende model-clausules en statutaire regelingen worden besproken:

 1. Onbeperkte economische activiteiten toegelaten. Hoe kan men het statutaire voorwerp correct formuleren en wat zijn de risico’s aan de opheffing van het verbod op economische activiteiten?
 2. de zetel, website en e-mail adres
 3. Het ledenregister en de rechten van leden: zijn categorieën van leden nog mogelijk? Welke differentiatie in rechten en verplichtingen is mogelijk onder het WVV?
 4. uittreding, opschorting en uitsluiting van leden
 5. de samenstelling, organisatie en externe vertegenwoordiging van het bestuursorgaan: rechten en plichten van de bestuurders van de VZW
 6. belangenconflicten binnen het bestuursorgaan van de VZW
 7. het dagelijks bestuur van de VZW
 8. statutaire bepalingen inzake aansprakelijkheid van (dagelijks) bestuurder
 9. de organisatie en werking van de algemene vergadering
 10. Het uitkeringsverbod en de bestemming van het liquidatiesaldo: hoe statutair correct te formuleren? Waar ligt de grens?

Enkele uitsmijters:

 • de VZW en het UBO-register
 • de VZW en de erkenning als beroepsvereniging
 • het overgangsrecht

Meester Bram Van Baelen is als advocaat verbonden aan impact advocaten, een advocatenkantoor gespecialiseerd in VZW-recht met vestigingen te Leuven en te Brussel. Hij is ingeschreven aan de Balie van Brussel en is tevens als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht van de KU Leuven.