De nieuwe ontbindings- en vereffeningsprocedure onder het WVV

Op 12/06/2019 van 10u tot 12u
Dominique DE MAREZ, Eubelius
,
,
Archived

Seminarie van 12.06.2019

De Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verscheen op 4 april jl. in het Belgisch Staatsblad. Het nieuwe wetboek treedt in werking op 1 mei 2019, met dien verstande dat er voor bestaande vennootschappen en verenigingen wel een overgangsregeling voorzien is. 

Het WVV schudt het bestaande vennootschaps- en verenigingsrecht grondig dooreen, met heel wat fundamentele en punctuele veranderingen en het biedt daarnaast ook een oplossing voor een aantal bestaande lacunes in de wetgeving. 

Ook de regels met betrekking tot de ontbinding en vereffening van vennootschappen en verenigingen worden (opnieuw) ingrijpend gewijzigd. Tijdens dit seminarie worden alle toepasselijke regels op een overzichtelijke wijze uiteengezet, waarbij de klemtoon uiteraard ligt op wat er allemaal verandert. 

Onder meer de volgende topics komen aan bod:

 • de versoepeling van de vereffeningsprocedure voor niet-deficitaire vereffeningen
 • de versoepeling van de ontbinding en vereffening in één akte
 • de stappen op weg naar de ontbinding
 • de benoeming van de vereffenaar
 • de gedetailleerde regeling met betrekking tot het college van vereffenaars
 • het verdelingsplan: wanneer is de goedkeuring nog vereist?
 • het lot van de vergeten activa
 • het lot van de vergeten passiva
 • de heropening van de vereffening
 • de gerechtelijke ontbinding en vereffening
 • de aansprakelijkheid van de vereffenaar
 • enz…

Mr. Dominique DE MAREZ (Eubelius) is advocaat aan de balie te Kortrijk. Hij is tevens gastdocent aan de KU Leuven, campus Brussel. Dominique treedt vaak op als advocaat in procedures die te maken hebben met vennootschapsrecht of insolventie en geeft regelmatig seminaries over onderwerpen die daarmee verband houden.