De nieuwe BV uitgelegd aan de hand van 10 modelclausules

Op 21/06/2019 van 9:30u tot 11:30u
Bram VAN BAELEN , Impact Advocaten | KU Leuven
,
,
Archived

Seminarie van 21.06.2019

Na de vele academische en theoretiserende seminaries waarin de grote en algemene lijnen van de hervormingen werden toegelicht, zijn de eerste oprichtingen onder het nieuwe WVV inmiddels achter de rug en hebben reeds een aantal vennootschappen gebruik gemaakt van de ‘opt in’ mogelijkheid om (vrijwillig én vervroegd) van de nieuwe vennootschapsrechtelijke bepalingen te kunnen genieten. Tegelijkertijd duiken onvermijdelijk ook de eerste praktische vragen en problemen op die een veeleer pragmatisch antwoord vergen. Aan de hand van 10 onmiddellijk bruik- en toepasbare modelclausules zal de spreker de veranderde regels toelichten.

Modelclausules met betrekking tot de volgende thema’s worden besproken:

 1. Inbreng van arbeid
 2. Stemrecht à la carte: koppeling van stemrecht aan:
  1. gedane of toegezegde inbrengen
  2. aandelen
  3. andere criteria?
 3. Koppeling van winstrechten aan aandelen
 4. Statutaire regeling inzake belangenconflicten
 5. Statutaire regelingen in verband met de organisatie en werking van het bestuursorgaan
 6. Statutaire regelingen inzake uitsluiting van aandeelhouders
 7. Statutaire regelingen inzake uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen en de bepaling van het scheidingsaandeel
 8. Statutaire regelingen met betrekking tot winstuitkeringen
 9. Statutaire regelingen inzake de aanleg van reserves
 10. Statutaire regelingen inzake overdracht en overgang van aandelen

Meester Bram Van Baelen is als advocaat verbonden aan impact advocaten met vestigingen te Leuven en te Brussel. Hij is ingeschreven aan de Balie van Brussel en is tevens als doctoraatsassistent verbonden aan het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht van de KU Leuven.