De modernisering van het huwelijks- en relatievermogensrecht

Op 21/06/2018 van 12u tot 14u
Peter MEEUWSSEN, Sherpa Law Advocaten
,
,
Archived

In het verlengde van de hervorming van het erfrecht zal ook het huwelijks- en relatievermogensrecht een grondige actualisering ondergaan. Een update die, gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen en het ontstaan van nieuwe samenlevingsvormen, noodzakelijk was en waarbij de wetgever volgende krachtlijnen voor ogen had:

 • meer duidelijkheid en rechtszekerheid
 • vergroting van de solidariteit tussen echtgenoten

Met de geplande wijziging van het vennootschapsrecht zal de cirkel van de modernisering van de ‘estate planning’ zodoende rond zijn. De inwerkingtreding is voorzien per 1 september a.s.

Volgende topics zullen uitgebreid belicht worden:

 • De verfijning van de regels van het wettelijk stelsel.
  • Meer duidelijkheid over welke goederen in het wettelijk stelsel eigen dan wel gemeenschappelijk zijn:
  • (individuele) levensverzekeringen
  • schade- en arbeidsongevallenvergoedingen
  • aandelen/dividenden/gereserveerde winsten/meerwaarden; vergoedingsplicht;
  • beroepsgoederen en beroepsinkomstenallocatie: eigen of gemeenschappelijk? actuele waarde
  • clienteel
 • Een betere wettelijke omkadering van het stelsel van scheiding van goederen en van de bedingen die de echtgenoten daaraan kunnen toevoegen.
  • Het inbouwen van meer solidariteit tussen en de mildering van de financiële gevolgen voor echtgenoten welke geopteerd hebben voor het stelsel van ‘zuivere’ scheiding van goederen
  • huwelijksvoordelen, preferentiële toewijzing
  • intestaat erfrecht van de langstlevende echtgeno(o)t(e)
  • een 4dehuwelijksstelsel: scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten
   • wettelijk kader voor het verrekenbeding
   • het toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen
  • rechterlijke billijkheidscontrole
 • Nieuwe evenwichten inzake de positie van de langstlevende echtgenoot in het huwelijksvermogens- en erfrecht
  • ab intestaat erfrecht; samenloop van de langstlevende echtgeno(o)t(e) met andere erfgerechtigden;
  • uitbreiding van de Valckeniersclausule voor nieuw samengestelde gezinnen;
 • Inwerkingtreding - vergangsrecht.
  • Bepalingen m.b.t. het erfrecht
  • Bepalingen m.b.t. het huwelijksvermogensrecht
 • Capita selecta:
  • De bescherming van het bedrijf bij scheiding
  • De gewijzigde rol van de notaris
  • Wettelijke samenwoning beperkt tot affectieve relaties
  • Opheffing van het verbod op verkoop tussen echtgenoten
  • Anticipatieve inbreng door ongehuwde samenwoners
  • Huwelijksvermogensrechtelijke heling
  • Vlabel en het ontwerp van decreet van de Vlaamse regering: impact op het (finaal)verreken- en verblijvingsbeding

Meester Peter Meeuwssen is partner bij het advocatenkantoor Sherpa Law en legt zich voornamelijk toe op de advisering en begeleiding bij de structurering en overdracht van familiebedrijven en bij vermogensplanning. Hij is tevens erkend Adviseur Familiebedrijven (EHSAL Management school) en hoofdredacteur van het tijdschrift Vermogensplanning in de Praktijk (Larcier) en werkt verder mee aan diverse fiscale publicaties zoals o.a. Fiscale ActualiteitFiscale Wenkenen Modellen voor het Vennootschapsleven.