De minnelijke schikking in strafzaken (de “Afkoopwet”) en de strafbemiddeling: eindelijk in de luwte?

Van januari, 2020
Jacques VANDEUREN, Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten
,
,

Seminarie van 30.01.2020

Sedert 2011 werden de wettelijke mogelijkheden tot het afsluiten van minnelijke schikkingen in strafzaken tussen beklaagden en het openbaar ministerie aanzienlijk uitgebreid. Voor de verdachte betekende dit het einde van de gerechtelijke procedure, het openbaar ministerie kon (weer) een complex dossier afsluiten en de overheid was zeker van betaling van de verschuldigde bedragen. Niets dan winnaars dus? 

Doch ook het straf- en procesrecht is voortdurend in beweging en bij de goegemeente evenals in de media bleef, zeker na het “Kazachgate” dossier, het idee leven van een mogelijke klassenjustitie.

Klap op de vuurpijl was het arrest van het Grondwettelijk Hof van 2 juni 2016 waarbij de wettelijk regeling deels als ongrondwettig afgeschoten werd.

De Wet van 18 maart 2018 houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht poogde hieraan te remediëren en de minnelijke schikking in strafzaken een doorstart te laten maken.

De spreker schetst de huidige stand van zaken in wetgeving, de praktische toepassing door de parketten en de rechtspraak:

 • De minnelijke schikking in strafzaken
  • Historiek en wettelijke basis
  • Afweging van voor- en nadelen; kritiek
   • Einde aan de onzekerheid voor alle betrokkenen
   • Beperking reputatieschade wegens geen openbare procedure
   • Risico’s ten gevolge van de informatieplicht t.o.v. de sociale en fiscale administraties
 • De afkoopwet: het gewijzigde artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering
  • Het Grondwettelijk Hof: arrest van 2 juni 2016
   • Bezwaren van het Grondwettelijk Hof
   • Officieuze aangepaste procedure van het Openbaar Ministerie via een interne (niet-publieke) richtlijn
  • De wet van 18 maart 2018
   • Volwaardige rechterlijke controle
   • Verjaring van de strafvordering
  • Voor welke misdrijven toepasbaar?
  • Welke maatregelen kunnen opgelegd worden?
  • Informatieplicht t.o.v. de sociale en fiscale administraties
  • Tijdstip van betaling van de geldsom en van verval van de strafvordering
  • Gevolgen van de niet-bekrachtiging van de minnelijke schikking door de rechter of van het afspringen van de onderhandelingen:
   • Verwijdering dossierstukken
   • Schorsing van de verjaring
 • Strafbemiddeling: het gewijzigde artikel 216ter van het Wetboek van Strafvordering
 • Verval van de strafvordering door de uitvoering van maatregelen en de naleving van voorwaarden

Meester Jacques Vandeuren is advocaat en vennoot bij Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten, waar hij zich voornamelijk toelegt op het ondernemingsstrafrecht. Meester Vandeuren behaalde een aanvullende Master in het strafrecht en de criminele wetenschappen aan de Université de Poitiers (Frankrijk), was assistent aan het Instituut voor Straf- en Strafprocesrecht van de KULeuven, is tevens houder van het getuigschrift ‘Bijzondere opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken’. Daarnaast is hij auteur van verschillende juridische bijdragen en nam hij als spreker deel aan nationale en internationale seminaries.