De Kaaimantaks anno 2018

Op 22/05/2018 van 12u tot 14u
Gertjan VERACHTERT , Sansen International Tax Lawyers
Lars VANNESTE , KBC Groep NV
,
Archived

De Kaaimantaks is in 2015 tot stand gekomen met het voornemen van de regering om vermogens die zijnondergebracht in niet- of laagbelaste buitenlandse ‘juridische structuren’ aan een effectieve belastingheffingin België te onderwerpen. 

In het kader van het Zomerakkoord werd beslist om de Kaaimantaks aan te scherpen, met als doel zogenaamde achterpoortjes definitief te sluiten.Tijdens dit seminarie willen de sprekers structuur aanbrengen in het lappendeken van de Kaaimantaks, waarbij zij zullen focussen op de wijzigingen die werden aangebracht door de Programmawet van 25 december 2017.

Volgende items komen aan bod:

 • Het concept juridische constructie (type 1, type 2, type 3)
  • Quid uitsluitingen, inzonderheid de impact op de beleggingsfiscaliteit?
 • Dubbelstructuren 
 • Oprichter vs. derde begunstigde
 • Transparantie vs. taxatie bij uitkering
  • Taxatie bij uitkering door type 1 juridische constructies, voornamelijk trusts
  • Aanpassing substance-uitsluiting
 • Anti-misbruikbepalingen

Meester Gertjan Verachtert is advocaat bij Sansen International Tax Lawyers staat belastingplichtigen bij inzake nationale en internationale fiscaliteit. Doorheen de jaren bouwde hij ervaring op inzake vermogensstructuren, migratie en emigratie van particulier en vennootschap, grensoverschrijdende investeringen en bijstand aan artiesten en sporters in internationaal verband. 

De heer Lars Vanneste is Tax advisor International Corporate Taxation bij KBC Groep NV en medewerker aan de Universiteit Gent

Beide sprekers hebben talrijke publicaties op hun naam als (co-)auteur en hebben ruime ervaring met het geven van seminaries. Zij werkten tevens mee aan een boek over de Kaaimantaks dat binnenkort bij Kluwer zal verschijnen.