De (harde) Brexit. Handel drijven met het VK: hoe zich voorbereiden?

Op 11/02/2019 van 12u tot 14u
Bart VOLDERS, Arcas Law
,
,
Archived

Seminarie van 11.02.2019

De Brexit (als deze al zal plaatsvinden én onder welke formule dat dan ook al zal zijn) blijft de actualiteit en de juridische gemoederen beroeren. Een ding is zeker: de Brexit zal zowel op korte als op lange termijn een zware impact hebben op bedrijven die handelen met Britse actoren dan wel met niet-Britse actoren naar Brits recht.

Op 29 maart 2019 verlaat het VK de EU in principe: tijd dus om de contractuele verplichtingen van onder het stof te halen en, desgevallend te herzien.

Volgende topics komen hierbij aan bod:

 • Huidige stand van zaken
  • Territoriale reikwijdte van overeenkomsten; IPR
  • Toepasselijk recht en de wijziging van de rechtsgevolgen van overeenkomsten door de Brexit
   • Rechtskeuze voor het recht van een land niet zijnde het VK
   • Rechtskeuze voor het recht van het VK
   • Geen rechtskeuze of vordering gegrond op onrechtmatige daad
 • Contractenrecht: contractuele clausules inzake aanpassing, beëindiging en niet-uitvoering van overeenkomsten
  • Lopende contracten
   • Overmachtssituaties & heronderhandeling
   • Beëindiging van overeenkomsten
   • Prijsaanpassing en doorrekening meerkosten
   • Aanpassing toepasselijke wetgeving
  • Toekomstige contracten
   • Wisselkoersfluctuaties
   • Exoneratieclausules
 • Internationale (alternatieve) geschillenvoering en -beslechting
  • Diverse mogelijkheden: arbitrage, mini-trial, bindende derden-beslissing, bemiddeling
  • Contractuele aspecten
  • Jurisdictieclausules

Meester Bart Volders is partner van ARCAS Advocaten en advocaat aan de balies te Brussel en Antwerpen. Hij doceerde van 2008 tot 2010 als deeltijds docent het basisvak internationaal privaatrecht en enkele aanverwante keuzevakken aan de Universiteit Antwerpen en was bovendien gastdocent internationaal privaatrecht en internationaal arbitragerecht aan de Universiteiten van Toulouse (Frankrijk) en Bujumbura (Burundi).

Meester Volders:

 • wordt aanbevolen in Chambers Europe 2015 en Chambers Global 2015 op de domeinen van de internationale geschillenvoering, het arbitragerecht en het internationaal publiekrecht (immuniteit van rechtsmacht en executie);
 • is auteur van drie boeken en enkele tientallen bijdragen gepubliceerd in allerhande binnen- en buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften en verzamelwerken;
 • is redactielid van het tijdschrift Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent (RABG) voor het deelvolume internationaal privaatrecht;
 • en wordt veelvuldig gevraagd om als spreker uiteenzettingen te geven over allerhande onderwerpen die de internationale geschillenvoering aanbelangen.