De gevolgen van het nieuw huwelijksvermogensrecht voor de familiale onderneming en/of vennootschap

Op 14/02/2019 van 12u tot 14u
Steven SEYNS, Bright Legal Advisors
,
,
Archived

Seminarie van 14.02.2019

Echtgenoten – ondernemingen – vennootschappen en huwelijksvermogensrecht - Gevolgen van het nieuw huwelijksvermogensrecht voor de familiale onderneming en/of vennootschap

De hervormingen van het huwelijksvermogens- (en van het vennootschaps-)recht wijzigen de spelregels voor gehuwde aandeelhouders en bedrijfsleiders aanzienlijk; ondanks de invoering van het principe van de vermogensrechtelijke neutraliteit van het vernieuwde huwelijksvermogensrecht blijft de basisregel gelden dat ondernemers beter niet ondoordacht in het huwelijksbootje stappen. De spreker overloopt de diverse stadia in het bestaan van de onderneming en/of de vennootschap en spiegelt elk van deze stadia aan de principes van het relatievermogensrecht.

Volgende aspecten komen aan bod:

 • De opstart van de onderneming en/of de vennootschap
  • vrijheid van en beperkingen aan beroepsuitoefening en inbreng in vennootschap
  • voor hoeveel vennoten/oprichters tellen de echtgenoten
  • de rechtsgeldigheid van overeenkomsten tussen echtgenoten: art. 1595 BW
  • het statuut van beroepsgoederen, cliënteel en aandelen; zeggenschaps- en vermogensrechten
  • quid in geval van latere verwerving van aandelen (aankoop, erfenis, schenking, wederbelegging …)
 • Going concern
  • Bestuur van en stemrechten verbonden aan de aandelen (art. 1401, 5° BW) (onderscheid naargelang verkrijging voor of tijdens het huwelijk)
  • Vermogensrechten verbonden aan de aandelen
   • wie kan beschikken over de aandelen? Toestemming partner nodig?
   • dividend, voorkeurrecht bij kapitaalverhoging en het lot van de bijkomend verworven aandelen, provenu kapitaalvermindering, warrants, opties …
   • quid in geval van splitsing vruchtgebruik – blote eigendom?
  • Maatregelen bij mogelijke benadeling door handelingen van de andere echtgenoot
 • Einde van de relatie en/of van de onderneming en de vermogensrechten
  • Gevolgen van onenigheid tussen de partners op de onderneming en/of de vennootschap
   • geschillenregeling, gedwongen overname en de vennootschapsrechtelijke uitsluiting als alternatief voor vereffening-verdeling
   • echtscheiding
    • de verdeling van gemeenschappelijke en/of onverdeelde aandelen
    • de uitoefening en vrijwaring van aandeelhoudersrechten tijdens de echtscheidingsprocedure
    • wat met het familiebedrijf als papa of mama hertrouwt?
   • bijzondere problematieken:
    • de peildatum
    • het statuut van de goederen (titre-finance) (eigen vs gemeenschappelijk vermogen)
    • de waardering/verdeling
    • de vergoedingsrekeningen (i.h.b. het nieuwe artikel 1432 BW)
  • Gevolgen van het einde van de onderneming en/of de vennootschap
   • (vrijwillige) ontbinding van de vennootschap
   • faillissement van de vennootschap of van de onderneming
  • Wie heeft recht op de uitbrengen, op de liquidatiebonus? Quid met de (verdoken) reserves en/of (niet gerealiseerde) meerwaarden?
  • u heeft onbezoldigd gewerkt in het bedrijf van u w echtgenoot: kan u alsnog een vergoeding bekomen
  • Aansprakelijkheid voor en verhaalbaarheid van schulden
 • Hoe te anticiperen?
  • Preventie via keuze van huwelijksstelsel of via afwijkende clausules in het huwelijkscontract;aan te bevelen verduidelijkingen in het huwelijkscontract:
   • beding ter toelichting van het begrip “toebehoren”
   • beding ter regeling van de gevolgen van incorporatie van reserves
   • beding ter vaststelling van het bedrag van de verschuldigde vergoeding
  • Preventie via statutaire clausules of via aandeelhoudersovereenkomsten tussen echtgenoten
 • Wat met bestaande vennootschappen? - Overgangsrecht
 • De recente standpunten van VLABEL en de fiscale valkuilen bij echtscheiding

 Meester Steven Seyns is vermogensadvocaat en partner bij Bright Legal Advisors. Hij is wetenschappelijk medewerker aan de UHasselt, redactielid bij W’ondernemen, werkt reeds 11 jaar mee aan de reeks “Patrimonium” en is verder auteur van diverse publicaties en een bijzonder gewaardeerd spreker.

NB: Dit seminarie vormt een 3-luik met de seminaries van dinsdag 30 april 2019 waarbij Meester Seyns dezelfde topic zal behandelen maar dan bekeken vanuit het erfrecht en van donderdag 27 juni 2019 waarbij de wisselwerking tussen het relatievermogensrecht in hoofde van de aandeelhouder of bedrijfsleider, enerzijds, en de onderneming/vennootschap, anderzijds, bekeken zal worden voor (wettelijk of feitelijk) samenwonenden.

 

Indien u zich inschrijft voor de 3 seminaries (in één bestelling) geniet u van een korting van 30 EUR (excl. BTW) eventueel bovenop de geldende vroegboekkorting(en).