De fiscale implicaties van de verwerving, het bezit en het doorgeven van buitenlands onroerend goed

Op 13/11/2018 van 12u tot 14u
Wim VERMEULEN, Cazimir Advocaten
,
,
Archived

Seminarie van 13.11.2018

Bij sommigen blijft de droom om een eigendom in het buitenland te bezitten knagen. Het actuele verwaarloosbare rendement op spaarboekjes en de ontmoedigend hoge Belgische vastgoedprijzen vormen misschien het ultieme duwtje in de rug om uiteindelijk dan toch maar de stap te zetten. Naast de evidente vraag in welk (Europees) land men dan finaal tot aankoop overgaat dient voorafgaandelijk onderzocht te worden wat de eventuele fiscale consequenties zijn. Zowel de lokale als de Belgische fiscus zijn in elk geval vaste mede-genieters van uw investering.

Volgende aspecten komen aan bod:

 • Wie doet de aankoop? pro’s en con’s
  • Privaat?
  • Uw Belgische (management- of patrimonium) vennootschap?
  • Beter een lokale vennootschap oprichten?
 • Fiscale principes
  • De impact van dubbelbelastingverdragen en de maatregelen ter vermijding van dubbele belasting
  • Internationale informatie-uitwisseling
 • Fiscale behandeling
  • De impact van Uw fiscaal domicilie: naar het buitenland verplaatsen of toch maar beter in België te behouden?
  • Welke belastingen zijn verschuldigd en hoe aan te geven?
   • in België: codes 1130/2130 en het ‘opduweffect’
    • het persbericht van 22 maart 2012 van de Europese Commissie
    • het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 2 juni 2015 en de Circulaire van 29 juni 2016
    • het arrest van het Hof van Beroep van Luik van 28 juni 2017
   • in het buitenland
    • huurinkomsten?
    • voordelen van alle aard?
    • meerwaardebelasting?
  • Welke kosten zijn aftrekbaar?
 • Registratierechten en lokale taksen
 • Schenk- en erfbelasting in België en in het buitenland
  • gesplitste aankoop vruchtgebruik – naakte eigendom?
  • aankoop in onverdeeldheid met de kinderen?
  • vrijgestelde schenking gecombineerd met een bankfinanciering?
 • Vermogensplanning
  • bestaande eigendommen
  • nog te verwerven eigendommen
 • Impact op het pensioen?
 • Capita selecta: de meest “populaire” landen:
  • Frankrijk: de “Impôt de solidarité sur la fortune” vervangen door de “Impôt sur la fortune immobilière”, de “valeur locative brute”, de “taxe foncière” en de “taxe d’habitation”
  • Nederland: de WOZ-waarde, de vermogensrendementsheffing en de ‘box 3’
  • Spanje: de “valor cadastral”, de Impuesto sobre bienes immeubles” en de “Impuesto sobre la renta de los no residentes”
  • Italië: de “rendite catastale”
  • Portugal: het ‘RNH” regime?
  • Duitsland: zeer goedkoop naar Belgische normen?
  • Verenigd Koninkrijk: wat na de Brexit?
  • Uitsmijter: waar liggen er nog “opportuniteiten”? Zuid-Oost Azië, Libanon en de VS, of toch maar Dubai?

Meester Wim Vermeulen (Cazimir Advocaten) is als advocaat verbonden aan de balie van Brussel geldt als één van de specialisten inzake vastgoed fiscaliteit in België, niet alleen voor investeringen en successieplanning in eigen land, maar ook voor aankopen en planning in het buitenland. Hij is auteur van meerdere boeken, publiceert in fiscale tijdschriften en kranten en is een veelgevraagde gastspreker over vastgoed fiscaliteit en successieplanning van onroerend goed. Hij doceert 'Vastgoedfiscaliteit' in de 'Master in de Personal Financial Planning' aan de Antwerp Management School en 'Aspecten van internationale onroerend goed fiscaliteit' aan de Fiscale Hogeschool.