De feitelijke vereniging – stand van zaken na het WVV

Op donderdag 21 november, 2019 van 12u tot 14u
Katrin MEERTS , Metis Advocaten
,
,
Zet in uw agenda 21 november, 2019 12:00 21 november, 2019 14:00 De feitelijke vereniging – stand van zaken na het WVV Online Lexalert seminar "De feitelijke vereniging – stand van zaken na het WVV" Lexalert MM/DD/YYYY

NIEUWE DATUM 21.11.2019 (oorspronkelijk ingepland op 24.09.2019)

De vrijheid van vereniging behoort tot onze grondwettelijke basisrechten. Deze vrijheid is daarenboven zo laagdrempelig dat men zich er soms niet eens bewust van is dat men deel uitmaakt van een (feitelijke) vereniging. Het ontbreken van enig formalisme, voor zover dit al als een voordeel mag aanzien worden, houdt ook enig nadeel of risico in: een feitelijk vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid wat een persoonlijke aansprakelijkheid van de leden met zich brengt.

Het “statuut” van de feitelijke vereniging onderging de laatste jaren direct en indirect een aantal ingrijpende wijzigingen. De spreker overloopt aan de hand van de invoering van diverse nieuwe wetboeken de concrete impact op de feitelijke vereniging:

 • Definitie
  • begrip en totstandkoming; verplichte meerhoofdigheid
  • verschil met de VZW
  • moderne rechtsleer en cassatierechtspraak: het concept ‘functionele rechtspersoonlijkheid’
 • Het insolventierecht (Boek XX WER)
  • het concept ‘onderneming’
  • insolventieprocedures
  • aansprakelijkheden:
   • aansprakelijkheid van de “leden”: géén hoofdelijkheid - illustratie a.h.v. het “Carnavalsarrest”
   • doelgebonden vermogen en de ‘verenigings’schuldeisers
 • De Wet op de hervorming van het Ondernemingsrecht
  • verplichting tot inschrijving KBO? Wanneer wel en wanneer niet? Rechtsgevolgen?
  • optreden in rechte: geen rechtspersoonlijkheid géén optreden in rechte? De procesrechtelijke nietigheidsleer
   • verminderde formaliteiten (Art. 703, § 1 Ger.W.)
   • de ‘algemene lasthebber’ (Art. 703, § 2 Ger.W.)
 • Het WVV
  • volledige incorporatie verenigingsleer
  • einde van ‘Stille vennootschap’ en de ‘Tijdelijke handelsvennootschap’
  • de “cap” op bestuurdersaansprakelijkheid en de bestuurders van de feitelijke vereniging
 • Tips & tricks / Do’s & dont’s
 • Capita selecta - Boekhoudkundige verplichtingen: een volwaardige eigen boekhouding i.p.v. afzonderlijke rekeningen

Meester Katrin Meerts (Master in de Rechten UA) is advocate bij Metis Advocaten met kantoren te Antwerpen waar zij zich in het bijzonder bezig houdt met ondernemings-, insolventie- en vennootschapsrecht. Zij is auteur van het standaardwerk “De feitelijke vereniging: nuttig instrument of nieuwe kleren van de keizer?” (CABG (Larcier) 2017).