De digitale goldrush: De (directe en indirecte) fiscale behandeling van cryptomunten

Op 14/06/2018 van 12u tot 14u
Jonas HELAUT, Everest Advocaten
Chiara MARINE, Everest Advocaten
,
Archived

Ethereum, Ripple, Litecoin … zeggen u vermoedelijk niks. Bitcoin daarentegen wel. Alle maken zij deel uit van de meer dan 1.500 gangbare cryptomunten.

Vele beleggers (of zijn het speculanten?) in cryptomunten hebben geen idee van wat het belastingregime is van hun (hopelijk!) behaalde meerwaarden.

De spreker bekijkt de fiscale behandeling van winsten uit cryptomunten vanuit een breder kader van het al dan niet “normaal beheer” van privé-vermogen zoals dit criterium vervat is in het artikel 90,1° WIB ‘92 en komt tot de conclusie dat ook in deze problematiek documenteren en argumenteren de ordewoorden zijn!

Volgende topics komen aan bod:

 • Wat zijn cryptomunten? 
  • Zijn cryptomunten überhaupt een wettelijk betaalmiddel (in België)? Standpunt van het Europees Hof van Justitie
  • Persberichten van de NBB en de FSMA
 • Directe Belastingen
  • De 4 mogelijke fiscale behandelingen van meerwaarden op cryptomunten en de te hanteren criteria.
   • Beroepsinkomsten
   • Diverse inkomsten:
    • Tarief (33 % + gemeentelijke opcentiemen)
    • Belastbare basis? Minderwaarden aftrekbaar? Ook van andere belastbare inkomsten?
    • Speculatief inzicht na erfenis of schenking?
    • Inkomsten uit normale verrichtingen van beheer van privé-vermogen (algemene schets van de problematiek van het concept “normaal beheer privé-vermogen” en de actuele standpunten terzake)
   • Roerende inkomsten (en hoe het bedrag te bepalen)?
   • Niet-belastbaar inkomen? 
   • Criteria: Wat is de impact van:
    • de beleggingsstrategie: impliceert volatiliteit van de belegging meteen speculatie?
    • de omvang en de wijze van financiering
    • het beschikken over hardware wallets?
    • Het tijdsverloop tussen aan- en verkoop
    • de omvang van de aangewende middelen in verhouding tot het privé-vermogen
  • Standpunten van de Dienst Voorafgaande Beslissingen / Bijzondere Belastinginspectie / FOD Financiën 
   • Wat is de houding van de BBI? Jacht op beleggers in cryptomunten?
   • De Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken
   • Ruling nr. 2017.852 van 5 december 2017
   • Nieuwsbrief januari 2018
   • Standpunt van de FOD Financiën
  • Ontwijkingsmogelijkheden
   • Oprichting van een vennootschap 
   • Internationaal – Nederland, Duitsland, Italië en Frankrijk 
 • Indirecte Belastingen – BTW 
  • Artikel 44, § 3, nr. 9 BTW-Wetboek; zijn cryptomunten lichamelijke zaken in de zin van het BTW-Wetboek?
  • Artikel 135, lid 1, e) BTW-richtlijn 2006/112/EG
  • Parlementaire vraag 17.11.2015
  • Enkel van toepassing voor bitcoins en niet voor andere cryptomunten?
 • Capita Selecta
  • Dient een account op een cryptobeurs aangemerkt te worden als een buitenlandse rekening?
  • Hoe wordt de meerwaarde precies berekend?
  • Onderwerping aan de beurstaks?
  • Kunnen de cryptomunten geschonken worden vooraleer de meerwaarde wordt gerealiseerd?
  • Wat indien cryptomunten behoren tot het actief van de nalatenschap?
  • Heeft de fiscus het recht om gegevens op te vragen bij Coinbase of andere exchanges?
  • De houding van overheden, banken en regulatoren

Meester Jonas Helaut (Everest Advocatenis gespecialiseerd in (internationaal) belastingrecht, vermogensplanning, handelsrecht, vennootschapsrecht, bedrijfsovernames en insolventierecht en dit zowel op vlak van adviesverlening als op vlak van geschillenbeslechting. Hij is tevens lid van BATL (Belgian Association of Tax Lawyers) en BCFA (Belgian Corporate Finance Association). Meester Helaut is auteur van talrijke vaktechnische artikels/publicaties en een gewaardeerd spreker op interne en externe seminaries.

Meester Chiara Marine (Everest Advocaten) is naast Master in de Rechten tevens Master in de Fiscaliteit en auteur van diverse publicaties.