De burgerlijke maatschap – Optimale vermogensoverdracht – Actuele vraagstukken

Op 09/05/2017 van 12u tot 14u
Anne MEYUS, Meyus - Juridisch en fiscaal vermogensadvies
,
,
Archived

De torenhoge fiscale druk in België, het feit dat de erfbelasting in vele gevallen als onrechtvaardig wordt gepercipieerd (belasting op reeds belast vermogen) evenals het feit dat in Vlaanderen, de KMO-regio bij uitstek, heel wat ondernemingen het stadium van overdracht of aflossing bereikt hebben, maken dat de burgerlijke maatschap als vehikel voor vermogens- en successieplanning bijzonder populair blijft, hetgeen ook de fiscus uiteraard niet ontgaan is.

Ten einde een controle én een actief beslissingsrecht op het weggeschonken vermogen te behouden, biedt de burgerlijke maatschap zeer interessante troeven. Middels deze familiale vennootschap kan én het vermogen fiscaalvriendelijk worden overgedragen, én kan men zich van een actief en exclusief beslissingsrecht verzekeren.

Hierbij is het belangrijk om de statuten van de maatschap precies en nauwkeurig uit te werken. Tijdens dit seminarie leert u hoe u praktisch omgaat met de werking van een maatschap.

Onder meer volgende topics komen aan bod:

 • De oprichting van een maatschap: hoe begint u eraan? Kunnen echtgenoten of samenwonenden een maatschap oprichten?
 • Hoe verloopt de interne organisatie van de maatschap?
 • Hoe wordt de maatschap vertegenwoordigd?
 • Welke is de aansprakelijkheid van de maten voor de schulden van de maatschap?
 • Kunnen persoonlijke schuldeisers van een maat op diens aandeel in de maatschap aanspraak maken?
 • Welke vermogensbestanddelen komen in aanmerking voor inbreng in een maatschap? Kunnen ook kunstwerken worden ingebracht? Of onroerende goederen?
 • De fiscale aspecten van de maatschap, zowel bij de oprichting, tijdens het bestaan als bij de ontbinding.
 • Boekhoudkundige verplichtingen (CBN-advies 2012/8), jaarlijkse algemene vergadering, …
 • De maatschap in combinatie met een schenking: wat is precies de grote meerwaarde van de maatschap? Zijn er risico’s aan verbonden?
 • De maatschap is maatwerk. Praktische toepassingen.

Tijdens dit seminarie krijgt u een praktijkgericht zicht op enkele burgerrechtelijke en fiscale aandachtspunten, o.a.:

 • De aansprakelijkheid van de maten of van de maatschap.
 • De verhaalspositie van de schuldeisers van een maat of van de maatschap.
 • Federale rulings, voorafgaande beslissingen en standpunten van Vlabel.
 • Wat met de combinatie van een familiale ondernemingen met een burgerlijke maatschap ?
 • Aangifteplicht private vermogensstructuren.

Anne Meyus is zelfstandig jurist en belastingconsulent. Met een jarenlange bancaire ervaring is zij de aangewezen persoon om de brug te maken tussen de juridische en de fiscale aspecten van successie- en vermogensplanning. Zij heeft zich tevens gespecialiseerd in het fiscaal vermogensbeheer en –advies, o.m. met betrekking tot de fiscaliteit en de roerende voorheffing van de inkomsten van roerende goederen. Anne Meyus heeft vele publicaties op haar naam staan en is een veelgevraagd en bijzonder gewaardeerd spreker.