De buitengerechtelijke (voor)zorg(s)volmacht - een hulpmiddel bij vergrijzing en stijgende levensverwachting

Op 22/02/2018 van 12u tot 14u
Rinse ELSERMANS, Cazimir Advocaten
,
,
Archived

De buitengerechtelijke (voor)zorg(s)volmacht - een hulpmiddel bij vergrijzing en stijgende levensverwachting wanneer u graag de regie zelf in handen houdt

Inmiddels hebben al meer dan 50.000 Belgen een (buitengerechtelijke) (voor)zorg(s)volmacht ondertekend waarbij, zonder dat daar een rechterlijke uitspraak aan te pas komt. Zij treffen een regeling omtrent het beheer van hun vermogen voor het moment dat zij daar zelf niet meer toe in staat (zullen) zijn.

Grosso modo bestaan er 3 manieren om de geldzaken van een familielid te (laten) behartigen: via een (bank)volmacht, de aanstelling van een bewindvoerder of via de (voor)zorg(s)volmacht.

Tijdens het seminarie wordt er uitgebreid ingegaan op deze derde mogelijkheid:

1. Wanneer is het zinvol een zorgvolmacht te geven?

 • Wat zou uw juridische situatie zijn/worden zonder zorgvolmacht?
 • Oplossing voor een gewenste vrijheid en flexibiliteit.
 • Successieplanning.
 • Wat is het verschil met een klassieke bankvolmacht?

2. Waarvoor kan u een zorgvolmacht geven?

 • Enkel beschikkingen m.b.t. het vermogen.
 • Quid beschikkingen m.b.t. de persoon?

3. Aan wie kan u een zorgvolmacht geven?

 • Het inbouwen van een controlemechanisme.

4. Wanneer treedt de zorgvolmacht in werking?

5. Wanneer moet ik een zorgvolmacht geven?

 • Quid in geval van slechts tijdelijke wilsonbekwaamheid?

6. Heeft een zorgvolmacht zin wanneer u gehuwd bent?

7. Heeft de zorgvolmacht een definitief karakter?

8. Formaliteiten:

 • Is de tussenkomst van een notaris (steeds) vereist?
 • Registratieformaliteit.
 • Wat zijn de kosten verbonden aan een zorgvolmacht?

9. Andere maatregelen voor de oude dag

Meester Rinse Elsermans (Cazimir Advocaten) is als advocaat verbonden aan de balie van Brussel en legt zich toe op (inter)nationale vermogensplanning, familiaal vermogensrecht en civiele procedures. Hij was verbonden aan de Universiteit Antwerpen als academisch medewerker in de onderzoeksgroep Persoon & Vermogen en publiceert regelmatig in diverse vooraanstaande juridische tijdschriften.