De bescherming van bedrijfsgeheimen

Op 11/10/2018 van 12u tot 14u
Koen DE WINTER, Baker & McKenzie
,
,
Archived

Seminarie van 11.10.2018

In het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2018 werd de Wet betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen gepubliceerd.

De nieuwe wet treedt in werking op 24 augustus 2018. Zij voorziet in de omzetting van richtlijn (EU) 2016/943 van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan.

Een bedrijfsgeheim omvat, kort gezegd, elke informatie die geheim is (en dus ook zo wordt behandeld) en die voor de onderneming handelswaarde heeftprecies doordat ze geheim is. Het potentiële toepassingsgebied is dus bijzonder ruim en omvat, enkel bij wijze van voorbeeld, formules, samenstellingen, productieprocessen, tekeningen, algoritmes, klanten- of leveranciersinformatie, marketingrapporten, en veel meer.

Bedrijfsgeheimen zijn voor vele ondernemingen van grote economische waarde en essentieel voor hun innovatie en hun concurrentievermogen. Zij vormen vaak ook een waardevolle aanvulling op of vervanging van de bescherming door IE-rechten. 

Het groeiend economisch belang van bedrijfsgeheimen zorgt ervoor dat de nood aan een goede rechtsbescherming ervan zich steeds sterker laat voelen.

Vóór deze nieuwe wet werden bedrijfsgeheimen ook al beschermd, maar onvolledig, verspreid, en versnipperd.

Volgende aspecten komen aan bod in de bespreking van deze nieuwe wet:

  • Achtergrond en definitie van de bedrijfsgeheimen
  • Situering van bedrijfsgeheimen tegenover de IE-rechten
  • Onderscheid tussen rechtmatig en onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen
  • De (civiele) vorderingen en handhavingsmaatregelen die de houder van een bedrijfsgeheim zal kunnen inzetten ter bescherming ervan
  • Het bewaren van de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen tijdens en na gerechtelijke procedures
  • Aanbevelingen en praktische richtlijnen voor de bescherming van bedrijfsgeheimen 

Meester Koen De Winter is advocaat-vennoot bij Baker McKenzie. Hij is gespecialiseerd in handelsrecht, intellectuele eigendom, en geschillenbeslechting, en is een regelmatig gastspreker over deze onderwerpen op binnen- en buitenlandse seminaries.