Up-to-date straf- en strafprocesrecht

Op 14/10/2019 van 12u tot 14u
Philip TRAEST, Omega Law - UGent
,
,
Archived

Seminarie van 14.10.2019

Na de Potpourri wetten zijn de wijzigingen in het straf-en strafprocesrecht niet stilgevallen. Ook gedurende het gerechtelijk jaar 2018-2019 werden er verscheidene nieuwe regelingen getroffen op wetgevend vlak. Tijdens dit “up-to-date”-seminarie wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen in wetgeving en rechtspraak

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

  • Toegankelijkheid strafdossier voor gedetineerden en burgers (inzage – kopiename)
  • Hervorming herzieningsprocedure in strafzaken
  • Europees aanhoudingsbevel – Voorlopige hechtenis : actualia
  • Deskundigenonderzoek in strafzaken: een stand van zaken
  • Publicatie vonnissen en arresten in elektronische databank
  • Gerechtskosten (waaronder rechtsplegingsvergoeding)  in strafzaken
  • Wijzigingen strafrechtelijke vervolging in fiscale zaken
  • Wijzigingen aan de assisenprocedure
  • Recente rechtspraak over diverse onderwerpen van strafrecht en strafprocedure

Mr Philip TRAEST is advocaat bij Omega LawHij is actief in het brede domein van het strafrecht, met inbegrip van het ondernemingsstrafrecht en de raakpunten met andere disciplines. Philip is buitengewoon hoogleraar in de vakgebieden strafrecht en strafvordering. Hij is bovendien auteur van talrijke publicaties in het domein van het strafrecht en het strafprocesrecht, waaronder het bewijsrecht.