DAC6 of de verdere versterking van de “tax transparency” en de voortgezette bestrijding van “aggressive tax planning”

Van februari, 2019
Lars VANNESTE, (KBC / UGent)
,
,

Op 25 mei 2018 werd de Europese richtlijn goedgekeurd tot de wijziging van Richtlijn 2011/16/EU (met betrekking tot de verplichte automatische uitwisseling van gegevens op het vlak van taxatie met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies) en dit met het oog op het aan het licht brengen van mogelijks agressieve fiscale constructies. Deze richtlijn wordt gemeenzaam “DAC6”(Directive Administrative Cooperation 6) genoemd.

Een en ander is, zoals verwacht mocht worden, gemakkelijker gezegd dan gedaan. De DAC6 vereiste reeds op 24 september 2018 een overleg door de Working Party IV van de Europese Commissie om de richtlijn te interpreteren doch bracht nog steeds geen volledige opheldering.

Volgende items komen aan bod:

 • De voorgeschiedenis (o.a. BEPS action 12)
 • Relevantie/doelstellingen van DAC6
  • Hoe werkt het? Verplichte automatische gegevensuitwisseling
  • Wat is het toepassingsgebied? Wat is een (rapporteerbare) grensoverschrijdende constructie/of een marktklare constructie?
   • Algemene wezenskenmerken
   • Specifieke wezenskenmerken
   • Main benefit test
  • Wie moet rapporteren?
   • Wie is een “tussenpersoon”? Wat indien er meerdere tussenpersonen zijn betrokken? Relevantie beroepsgeheim?
   • Wat is de EU-link?
   • Wanneer verschuift de rapporteringsverplichting naar de belastingplichtige zelf?
  • Wat en wanneer moet er gerapporteerd worden?
  • Wat gebeurt er met de gerapporteerde informatie?
  • Sancties
  • Inwerkingtreding en de omzetting in nationale wetgeving
  • Wat moet/kan U nu al doen?
 • Verdere evolutie

De heer Lars Vanneste is Tax Advisor International Corporate Taxation KBC Groep NV en medewerker aan de Universiteit Gent. Hij heeft inmiddelstalrijke publicaties op zijn naam en heeft ruime ervaring met het geven van seminaries.