COVID-19 als arbeidsrisico – Impact op preventie en bescherming op het werk

Van april, 2020
Sara TORREKENS, Claeys & Engels
Kenny DECRUYENAERE, Claeys & Engels
,

Seminarie van 07.04.2020

COVID-19 vormt op de werkvloer een arbeidsrisico waar de werkgever de werknemers tegen moet beschermen. Alles begint uiteraard met een strikte naleving van de opgelegde Corona-maatregelen door de overheid. Deze regels gelden echter als een absoluut minimum en dienen te worden aangevuld, in functie van de risico's en in het licht van de wettelijke verplichtingen van de werkgever in het kader van de Welzijnswetging. Dit betekent dat elke werkgever verplicht is om passende preventiemaatregelen te treffen, o.a. op het vlak van handhygiëne, onderlinge afstand tussen de werknemers, het desinfecteren van oppervlaktes, … 

Wat initieel een gezondheidscrisis was, kreeg een belangrijke economische dimensie. Een goed preventie- en beschermingsbeleid maakt het verschil tussen voortzetten of tijdelijk stopzetten van de activiteit. Finaal gaat het over het overleven van bedrijven. 

Mrs. Sara Torrekens & Kenny Decruyenaere (Claeys & Engels) bespreken tijdens het seminarie hoe de checklist preventie COVID-19 te hanteren. Zij adviseerden cliënten die in de praktijk reeds geconfronteerd werden met de (steeds strenger wordende!) controles door de politiediensten en de inspectie Toezicht op het Welzijn op het Werk. Deze ervaring laat hen toe hun presentatie te stofferen met praktische voorbeelden.  

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

  • Wat is het wettelijk kader en hoe passen de bijkomende richtlijnen van de FOD Werk hierin?
  • Zijn de huidige verplichtingen enkel dwingend t.a.v. zgn. niet-essentiële bedrijven?
  • Welke maatregelen mag (of moet) u treffen (+ voorbeelden uit de praktijk)?
  • Wat te doen bij vermoeden van besmetting?
  • Welke rol spelen de interne en externe preventiedienst?
  • Welke rol speelt de arbeidsgeneesheer?
  • Hoe dragen het comité voor preventie en bescherming op het werk en de ondernemingsraad hieraan bij?
  • Wat indien u geconfronteerd wordt met een controle op de naleving van de Corona-maatregelen (‘social distancing’) en hoe kan u deze voorbereiden?
  • Vragen en antwoorden

Mr. Sara Torrekens is advocaat en counsel in het kantoor Claeys & Engels. Binnen het sociaal recht heeft zij een specialisatie ontwikkeld in een aantal deelgebieden, waaronder preventie en bescherming op het werk (veiligheid en gezondheid van werknemers) en arbeidsongevallen. Omtrent deze en andere materies werkt zij zeer regelmatig mee aan seminaries en publicaties.

Mr. Kenny Decruyenaere is advocaat en medewerker in het kantoor Claeys & Engels en heeft ook reeds een ruime ervaring opgebouwd in het behandelen van preventie-gerelateerde vragen en procedures. Hij spreekt en publiceert eveneens geregeld over deze materie.