Corporate mobility: herstructureringen en internationale vennootschapsmobiliteit onder het nieuwe WVV

Op 03/12/2018 van 12u tot 14u
Felix DOBBELAERE, Eubelius
,
,
Archived

Seminarie van 03.12.2018

De EU blijft het vrij verkeer van personen en goederen binnen haar grondgebied hoog in het vaandel dragenen het Europees Hof van Justitie past deze principes ook toe op vennootschappen en verenigingen.

Ook in het wetsvoorstel voor het nieuwe WVV worden deze principes onderschrevenonder meer door de invoering van:

 • de statutaire zetelleer en doctrine;
 • een procedure tot grensoverschrijdende omzetting en;
 • een procedure tot grensoverschrijdende splitsing (naast de reeds bestaande procedure tot grensoverschrijdende fusie).

Het hoeft geen betoog dat dergelijke “corporate mobility” aanleiding geeft kan geven tot conflicten inzake nationale regelgevingen dit zowel op vennootschapsrechtelijk als op fiscaal vlak.Een goed begrip van de materie is dan ook essentieel vooraleer men zich aan dergelijke transacties waagt.

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

 • Status van het nieuwe WVV
 • Van werkelijke zetelleer naar statutaire zetelleer:
  • Principes – Europese vestigingsvrijheid
  • Arresten van het Hof van Justitie
  • Internationaal Privaatrecht
  • Praktische gevolgen
   • brievenbusvennootschappen
   • migratie van vennootschappen
 • Herstructureringen:
  • Nationale herstructureringen:een overzicht van de belangrijkste wijzigingen onder het nieuwe WVV:
   • partiële splitsing
   • geruisloze partiële splitsing
   • gemengde overdracht van bedrijfstak en algemeenheid
   • Procedurele vereenvoudiging en verduidelijking
   • herstructurering van verenigingen en stichtingen
  • De grensoverschrijdende omzetting van vennootschappen
   • Algemeen
    • Welke vennootschappen?
    • Wanneer (niet) mogelijk?
   • Emigratie
    • voorstel
    • wachtperiode
    • verslaggeving
    • besluitvorming
    • rol van de notaris
   • Immigratie
    • authentieke akte
    • staat van actief en passief
 • Grensoverschrijdende splitsingen
  • wijzigingen procedure ingevoerd door het nieuwe WVV– procedure
  • rol van de (Belgische) notaris
  • overige grensoverschrijdende herstructureringen
 • Diversen:
  • impact op filialen en branchesbijkantoren
  • overgangsregelingen

Meester Felix Dobbelaere is counsel bij Eubelius waar hij zich in het bijzonder toelegt op fusies en overnames (internationaal en nationaal), private equity, venture capital, joint ventures en (grensoverschrijdende en interne) herstructureringen van industriële groepen, banken en overheidsbedrijven, corporate governance en algemeen advies in het vennootschapsrecht. Hij heeft reeds diverse nationale en internationale transacties begeleid en heeft in dat kader inmiddels talrijke publicaties op zijn naam staanMeester Felix Dobbelaere was als expert ook nauw betrokken bij de opmaak van de tekst van Boek 12 van het nieuwe WVV betreffende herstructureringen van vennootschappen.